Maatschappelijke Zaken

Cromstrijen’98 kiest voor handhaving en uitbreiding van een hoogwaardig voorzieningenniveau op alle maatschappelijke terreinen, in beide woonkernen.

Maatschappelijke Zaken

Werner de Jong
tel: 06_50590209

Ineke Korbijn-Schop
tel: 57 2131

Speerpunten

MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN

Doen wij wel genoeg voor de jeugd die geen overlast veroorzaakt?

  • Hoeksteen van de samenleving ondersteunen;
  • Jeugdbeleid optimaliseren, meer aandacht voor jeugd leeftijd 12-21jr.;
  • Vrijwilligerswerk koesteren, doelgroep verbreden, meer financiŽle armslag voor brede activiteiten;
  • Stimuleren van verenigingsleven, effectiever gebruiken van accommodaties en openbare ruimten.