Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Aanvang renovatie Voorstraat in Numansdorp

13-10-2013 Bron: Cromstrijen'98

De gemeente is zoals velen van u hebben gezien begonnen met de start van een totale
renovatie van de Voorstraat en de Burg.de Zeeuwstraat in Numansdorp.

Vele van onze kiezers vinden dat de Voorstraat een oubollig uiterlijk en onpraktisch is. Een grondige aanpak was gewenst, kleine lapmiddelen om de boel op te pimpen droegen niet meer bij tot een aantrekkelijke winkelstraat.

Vele contactavonden voor bewoners, omwonenden en winkeliers werden georganiseerd, immers wij vinden dat zo veel mogelijk inwoners bij dit project inspraak moeten hebben.
De raadsleden van Cromstrijen'98 zijn bij alle inspraakvergaderingen geweest en hebben hun oor goed te luisteren gelegd.
Met name de inwoners rondom het winkelcentrum in de Torenstraat, de Koninginneweg en de Vlielanderstraat hadden nogal wat bezwaren tegen het toenemende verkeer dat, door het instellen van eenrichtingverkeer in de Voorstraat, door hun straten zou gaan rijden.

Mening Cromstrijen'98:
Wij hebben begrip voor deze bezwaren en vindt dat de bewoners recht van spreken hebben. Dit heeft tot resultaat gehad dat vervolgbijeenkomsten voor deze bewoners zullen worden gehouden, dit teneinde hun ideeën aan te horen, uit te werken en de overlast zo veel als mogelijk is te beperken.

Alles valt en staat met een nog aan te leggen “oostelijke ontsluitingsweg”, immers dan zal de overlast in deze woonstraten worden beperkt. Echter door toedoen van de provincie zal deze aanleg enige vertraging oplopen. Zie ook nieuws over de Torensteepolder.

Terug naar actueel