Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Amendement “Evaluatie Regionale Samenwerking” niet aangenomen

26-3-2013 Bron: Cromstrijen'98

Eerst duidelijkheid over onze eigen Cromstrijense kracht voordat dit door het Hoeksche Waards brede onderzoek verzwolgen gaat worden.

Als reactie op startnotitie voor deze evaluatie hebben wij het volgende onder de aandacht van onze Raad willen brengen:

Voorzitter:
U vraagt ons de voorliggende startnotie “Evaluatie Regionale Samenwerking”” vast te stellen.
Zoals u weet is Cromstrijen’98 tegen een herindeling, daar staan wij niet alleen in want tijdens de burgerraadpleging over een herindeling was het merendeel van de inwoners van Cromstrijen ook tegen een herindeling.
De provincie stelde toen wel dat we tot een niet vrijwillige samenwerking binnen de Hoeksche Waard moesten komen.
Voor Cromstrijen’98 was dit eigenlijk geen probleem omdat wij weldegelijk voor een samenwerkingsmodel zijn, ons motto is ook “Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet”.

Nu, 2013, moeten we van de provincie evalueren ten aanzien van deze samenwerking en wat er in de afgelopen periode in het Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard (SOHW) is gerealiseerd en of we daar gelukkig mee zijn??.
Voor dit evaluatieproces is de voorliggende startnotitie opgesteld zodat er een onderzoeks- en rapportagemodel komt dat afgestemd en bindend is voor de Hoeksche Waard.
Wel stelt men gelijktijdig met deze evaluatie een toekomst verkenning voor. Echter vinden wij dat we deze twee onderwerpen duidelijk van elkaar moeten scheiden.
Voor ons betekent dit dat voordat er uitvoering gegeven gaat worden aan de uitvoeringsstap 3 “Toekomst”, dat de vragen welke wij gesteld hebben in de werkconferentie minimaal beantwoord moeten zijn, zoals:
•Wat komt er nu werkelijk qua regelgeving op ons af, vanuit Den Haag maar ook provinciaal?
•Wat zijn de taken die we als ambtelijk apparaat Cromstrijen zelf kunnen uitvoeren en waarbij is assistentie noodzakelijk?

Met andere woorden wat kunnen we lokaal en wat moet regionaal.

Wij willen eerst weten hoe de “Stip aan de horizon voor Cromstrijen” er uit ziet. En wij vinden dat alle Hoeksche Waardse gemeenten zich dat moeten afvragen? Pas als dat duidelijk is kunnen we ons buigen over stap 3 de ‘Toekomst”.

Voorzitter: Deze aanpassing in de startnotitie hebben wij in ons amendement verwoord. Wij vinden dan ook dat stap 3 voorlopig nog niet tot deze startnotie dient te behoren.

Mening Cromstrijen'98:
Het lijkt er op dat de overige partijen, met D66 voorop, vooralsnog niet geïnteresseerd zijn in het behouden van Cromstrijen als zelfstandige gemeente.

Terug naar actueel