Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Arrogantie van de macht?

22-1-2017 Bron: Cromstrijen'98

Een kreet die in deze tijd te pas en soms ook te onpas wordt gehoord.

Zaterdagmorgen werden we weer geconfronteerd met in dit geval onpasselijk makende bevestiging, gemaakt door een provinciale bestuurder:

‘De vijf Hoeksche Waardse gemeenten zijn vlees noch vis‘.

Er is sprake van ‘vijf kleine baasjes”. Aldus de gedeputeerde in de regio editie van het AD.

Wat een respectloze uitspraken richting, burgemeesters, wethouders en gemeenteraads– en commissieleden die zich zo betrokken voelen. Zij zetten zich oprecht en met veel inzet in voor hun lokale inwoners.


De gemeenteraadsleden die democratisch gekozen zijn door de mensen die dichtbij wonen en recreëren in al die verenigingen in hun dorpen en daar zelf deel van uit maken.
In een wereld waarin regelmatig wordt gezegd dat het bestuur dichter bij de burger zou moeten staan wordt hier juist in de Hoeksche Waard alles aan gedaan. Zie ook de hoge opkomst bij de gemeenteraad verkiezingen.

Wat een diskwalificatie aan het adres van de Hoeksche Waard en alle bestuurders en inwoners die hun steentje bijdragen en gewoon tevreden zijn.

De opmerking gemaakt door een provinciebestuurder dat; ‘de uitkomst van een burgerpeiling niet een discussie van 10 tot 15 jaar kan wegvegen' getuigd van slecht huiswerkmaken.

De Hoeksche Waard wordt al sinds 1963 gegijzeld door de discussie over een mogelijke herindeling. In al die jaren is er oeverloos gepraat en over allerlei geldverslindende onderzoeken vergaderd, waarvan de uitkomsten nooit hebben kunnen overtuigen en kunnen aantonen dat een herindeling beter zou zijn voor de Hoeksche Waard.

Wat een verspilling van tijd en geld waar we zo veel mooie dingen mee hadden kunnen doen voor onze inwoners van de 5 gemeenten.

Misschien wel beter voor de Provincie die dan voor hun plannen maar met 1 gesprekspartner te maken zou hebben in plaats van met 5 lastige baasjes.

Mening Cromstrijen'98:
In deze voor alle gemeenten zo belangrijke periode hoop ik uit de grond van mijn hart dat de inwoners heel goed na willen nadenken bij het uitbrengen van hun stem bij de burgerpeiling.

Het bestuur dat in deze echt kan beslissen is toch nog altijd de Tweede Kamer die duidelijke uitspraken en voorwaarden heeft gesteld bij een herindeling van gemeenten.

Bericht van de bestuurstafel van Cromstrijen'98

Terug naar actueel