Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Begroting 2011

2-11-2010 Bron: Cromstrijen'98

Hieronder onze reactie op de begroting 2011.

Voorzitter, voor ons ligt een evenwichtige begroting.

Met deze begroting en de wetenschap dat we een flinke reserve hebben opgebouwd,zullen we deze begroting 2011 zonder problemen tot uitvoer kunnen brengen zonder dat we daarbij de lasten voor de inwoners extra hoeven te verhogen.

Wij zijn als Cromstrijen’98 best wel trots dat wij acht jaar geleden, toen we op het randje van een “artikel 12 gemeente” stonden, de financiële situatie samen met coalitiepartijen hebben weten om te buigen.

Gelukkig heeft het vorige college deze ingeslagen weg voortgezet en zijn we een financieel gezonde gemeente.
Dat er bezuinigingen op ons afkomen is duidelijk, maar waar en hoe we deze moeten doorvoeren zal ons nog wel enige hoofdbrekers gaan kosten.

Gezien de ervaringen, en met de inzet van al onze inwoners, moet dit lukken. Cromstrijen’98 heeft daar in elk geval alle vertrouwen in.

Waar wij ons wel zorgen om maken is hoe de oppositie zich nu opsteld.
Bijvoorbeeld bij de lopende projecten, waaronder Numansdorp Zuid.
Hoe kunnen we dit project tot een goed einde brengen als we niet gezamenlijk willen investeren.
Diverse juridische- en planmatige onderdelen dienen nog verder gedetailleerd worden.
Hoe denken zij, de gezamenlijk ingeslagen weg, nu te continueren?? Graag hoor ik hun idee daar over.

Voorzitter, positief is dat we nu eindelijk met de voetbalverenigingen tot overeenstemming zijn gekomen. NSVV en SSS kunnen nu de zo belangrijke maatschappelijk functie naar de toekomst blijven waar maken.

Als afsluiting wil ik de ambtenaren van Cromstrijen danken voor hun inzet richting politici en burgers.

Dick Polderdijk, Fractievoorzitter

Mening Cromstrijen'98:
Als reactie op onze vraag aan de oppositie heeft alleen het CDA gereageerd. Pieter Paans heeft aangegeven dat zij constant kritisch zullen blijven ten aanzien van de ontwikkeling van Numansdorp Zuid.

Cromstrijen'98 kan alleen maar positief zijn ten aanzien van deze opstelling van het CDA, dat zijn wij tenslotte ook altijd, echter om tot een juiste uitvoer te komen is er wel werkkapitaal noodzakelijk.

Terug naar actueel