Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Bevolking Cromstrijen geeft mening over vluchtelingen

17-2-2016 Bron: Cromstrijen'98

Gisterenavond 16 februari 2016 heeft de bevolking van onze gemeente van het spreekrecht gebruik gemaakt tijdens de raadsvergadering over de mogelijke komst van vluchtelingen op de locatie Wethouder van der Veldenweg in Numansdorp.

Drie insprekers maakten gebruik van dit recht en spraken namens omwonenden en andere dorpsgenoten. Hun mening was duidelijk. Geen vluchtelingen op deze locatie, echter bij allen was ook humaniteit t.a.v. de vluchtelingen merkbaar.

Mening Cromstrijen'98:
Afgelopen woensdag 10 februari, nadat de ons opgelegde geheimhoudingsplicht er af was, hebben wij gemeend onmiddellijk de inwoners te moeten informeren.

Gelet op de korte tijd voorafgaande aan de raadsvergadering van gisteren was het onmogelijk om iedereen schriftelijk op de hoogte te stellen. Op onze site hebben wij dit gemeld en bij de direct omwonenden een brief bezorgd, waarin werd gewezen op hun recht van inspraak. Wij hebben gemerkt dat deze insteek heeft gewerkt, gelet op de enorme opkomst.

Deze plannen raken ons als uw lokale partij net zo hard. Echter wij zijn ook humaan om indien het ECHTE vluchtelingen uit een oorlogsgebied betreft, deze tijdelijk op te nemen en door te laten stromen naar een AZC.

Wij hebben een aantal voorwaarden gesteld, waaraan gevolg moet worden gegeven voordat wij akkoord kunnen gaan. Deze voorwaarden kunt u op onze site lezen.

Gelet op de belofte van de portefeuillehouder deze voorwaarden mee te zullen nemen in het vervolg traject, hebben wij ingestemd met het te nemen besluit.

Wij vinden de betrokkenheid van de inwoners belangrijk en houden u dan ook op de hoogte van de ontwikkelingen.Terug naar actueel