Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Blijvers- en startersleningen

12-1-2018 Bron: Cromstrijen'98

Dit is een lening die oudere inwoners vanaf een bepaalde leeftijd kunnen aanvragen om het mogelijk te maken om nog zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

De raad heeft in haar vergadering van 19 december 2017 ingestemd met het voorstel voor deze blijverslening. Nadere uitwerking hierover volgt nog.

Bij dit agendapunt is tevens een motie ingediend voor het maken van een raadsvoorstel voor een starterslening. Dit is weer een lening om het voor starters mogelijk te maken om in onze gemeente te komen wonen. Het is gebleken dat de andere vier gemeenten in de Hoeksche Waard inmiddels een voorstel voor een starterslening hebben aangenomen en de Gemeente Cromstrijen nog niet.
Het College is voor het doen van dit soort voorstellen terughoudend. De wethouder geeft aan dat een gemeente geen bank van lening is en je voorzichtig moet zijn met de gevolgen die het verstrekken van leningen kan hebben. Dit soort leningen is namelijk niet vergelijkbaar met de blijverslening.

Mening Cromstrijen'98:
Naast het feit dat een gemeente geen bank van lening kan zijn, is het ook zo dat wij inwoners willen beschermen tegen het teveel lenen. De economie draait nu goed, maar er zijn de laatste jaren voor het lenen van geld niet voor niets strenge regels gekomen bij de banken. Het mag niet zo zijn dat als de bank een bepaalde grens hanteert de gemeente een makkelijke aanvulling hierop wordt en daarmee het risico van teveel lenen weer opnieuw gaat toenemen.
Wij zijn het volledig met de wethouder eens dat je hier heel voorzichtig mee moet zijn en hebben alleen voor de motie gestemd om het college dit nader te laten uitwerken. Als het definitieve voorstel op de tafel komt, zullen wij hier heel kritisch naar gaan kijken en indien nodig hierop amenderen c.q. het voorstel afwijzen.

Terug naar actueel