Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

CdK keurt eigen vlees

11-3-2017 Bron: Cromstrijen'98

Hoe is het mogelijk in deze tijd dat de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, zelf kan beslissen of een van zijn gedeputeerde, Rogier van der Sande, niet onrechtmatig heeft gehandeld in het fusie proces voor de Hoeksche Waard.

Persbericht vanuit de provincie:

Geen onderzoek naar besluitvorming rond herindeling Hoeksche Waard.

Er zijn in de besluitvorming over de herindeling van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waardgeen onregelmatigheden geconstateerd. Dat concludeert Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, na een interne inventarisatie. Bij de statenfractie van de PVV was de vraag gerezen of de brief van de gemeente Korendijk van 19 oktober 2016 op zorgvuldige wijze met Provinciale Staten is gedeeld. Uit de inventarisatie blijkt dat de brieven van alle gemeenten op 17 januari door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten gelijktijdig en gebundeld zijn verstuurd in het zogenoemde Verslag Zienswijzen Hoeksche Waard.

In het artikel ‘Onderzoek fusie Hoeksche Waard’ van donderdag 2 maart in De Telegraaf werd het beeld opgeroepen dat de commissaris van de Koning een integriteitsonderzoek zou willen laten uitvoeren naar het besluitvormingsproces over de herindeling op de Hoeksche Waard. Dit beeld was niet juist. De commissaris had met de heren Zwerus en Privé van de PVV statenfractie slechts afgesproken dat de commissaris, als voorzitter van GS en PS, in kaart zou brengen hoe feitelijk met de brief van de gemeente Korendijk was omgegaan.
Uit die inventarisatie blijkt dat de brief van de gemeente Korendijk, net als alle andere brieven, is meegenomen in het Verslag Zienswijzen Hoeksche Waard, dat GS op 17 januari aan PS heeft toegezonden. Alle statenleden zijn daarmee op de gebruikelijke wijze geïnformeerd. Er is naar het oordeel van de commissaris geen aanleiding voor een onderzoek naar de integriteit van het besluitvormingsproces. De commissaris heeft zijn bevindingen gedeeld met de fracties in PS.
Op 22 februari stemden PS in met het voorstel tot een fusie van Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Oud-Beijerland en Korendijk tot één gemeente per 1 januari 2019. Aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevraagd hiertoe een wetsvoorstel voor te bereiden. Dat wetsvoorstel wordt vervolgens behandeld in de Tweede en Eerste Kamer.

Mening Cromstrijen'98:
Wij vinden dat de CdK met het keuren van zijn eigen vlees de democratische normen weer eens overtreft, en ook zit daar vaak een luchtje aan.

Volgens ons blijft het gewoon stinken.


Terug naar actueel