Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

College Cromstrijen geeft onjuiste weergave burgertevredenheidsonderzoek

8-10-2009 Bron: Cromstrijen'98

Het college van Cromstrijen geeft in een persbericht van woensdag 7 oktober 2009 in "Het Kompas" een onjuiste weergave van de uitkomst van het burgertevredenheidsonderzoek.
In dit perbericht stelt het college dat de burger van Cromstrijen nog steeds tevreden is.

Door dit te stellen verdraaid het college de feiten en geeft een onjuiste weergave van de uitslag van dit onderzoek.

Welliswaar is het juist dat de inwoners tevreden zijn over de
dienstverlening en dat men minder tevreden is over de contacten met gemeentebestuurders.

Wat niet in dit persbericht is vermeld is het hoge percentage bewoners dat (zeer) ontevreden is over het onderhoud van de groenvoorziening en het onderhoud aan straten en gemeentelijk meubilair.

Wij weten in de vele contacten die wij met de inwoners hebben dat de ontevredenheid op dit punt groot is. Dit staat ook in de uitslag van het onderzoek.

Derhalve schetst het college in dit persbericht een onvolledig en te rooskleurig beeld over de situatie in Klaaswaal en Numansdorp.

Wij zullen het college in één van de komende vergaderingen hierop aanspreken.