Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Collegebesluit om een projectorganisatie in te richten voor de harmonisatieagenda

18-9-2017 Bron: Cromstrijen'98

Er wordt een projectorganisatie ingericht om een fusie voor te bereiden, vooruitlopend op het besluit van de Tweede en Eerste kamer over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Tijdens de commissievergadering algemene en bestuurlijke zaken is door Cromstrijen'98 op dit agendapunt ingesproken:

Citaat ingesproken tekst bij ABZ 14 september 2017:

Dit hele document is uitermate subjectief geschreven. Er wordt steeds aangegeven dat deze harmonisatie ook zonder herindelingsbesluit zou worden uitgevoerd en dat de uitkomsten op zowel herindelen als versterkt samenwerken toepasbaar kunnen zijn.
Vervolgens wordt diverse keren aangegeven dat er nog een besluit in Den Haag moet worden genomen en er nog geen zekerheid geboden kan worden, maar dat het vrijwel zeker is dat het herindelen wordt. Het versterkt samenwerken wordt steeds benoemd, maar voortdurend weer afgeserveerd. Het is ons onduidelijk wat het RMT hier zegt.

In bijlage twee staan de stappen in dit proces vermeld en wordt door Buitenhek een belangrijk algemeen advies hierover gegeven. Zo staat op pagina 6 het algemene advies om het fusieproces niet te krap te plannen. Een overhaast fusieproces kan langjarige diepe gevolgen hebben op medewerkers en de nieuwe organisatie. Het is een ingrijpende gebeurtenis en het beïnvloedt de interne verhoudingen en startsituatie voor een organisatie.

Als je terugkijkt op het aanvankelijke voorstel van de Provincie, dan zou de herindeling in 2020 plaatsvinden. De Provincie heeft op basis van haar eigen praktische ervaring in dit soort processen een ruimere periode genomen om dit omvangrijke traject zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Mede op aandringen van de groep voorstanders van herindeling heeft de Provincie besloten de datum met een jaar te vervroegen en dat dat nu qua tijdgebrek de zorgvuldigheid aan kan tasten.

Verder is uit de diverse onderzoeken gebleken dat het met de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard goed gaat. Zo zijn de financiën ook allemaal op orde. Dit geeft daarom geen aanleiding om een fusieproces overhaast in te steken als de beide Kamers overeenkomstig zouden besluiten.

Tot het moment dat de Tweede en Eerste Kamer een beslissing hebben genomen blijft de politiek in de Hoeksche Waard verdeeld over dit onderwerp, hetgeen een ongezonde basis is voor een fusietraject en een toekomstige samenwerking in welke vorm dan ook. Dit hele herindelingstraject heeft een polariserende werking, waardoor er zichtbare en onzichtbare irritaties zijn ontstaan die een negatieve invloed hebben op het politieke proces.

Op het moment dat het besluit in de beide Kamers genomen is, zal iedereen zich hieraan moeten conformeren en gelijk moeten optrekken. In een overhaast proces, zoals nu voorgesteld wordt, is echter geen ruimte meer gelaten om de ontstane irritaties weg te nemen. Straks zitten we met zijn allen aan één tafel en speelt oud zeer mee in de discussies over cruciale onderwerpen met alle gevolgen van dien. Dat mag je de inwoners niet aandoen en is slecht voor het imago van de politiek waar men al niet positief over is.

Mening Cromstrijen'98:

Cromstrijen'98 is voor een versterkte samenwerking, zoals op democratische wijze door drie van de vijf gemeenten besloten is. Helaas is men al bezig om een herindeling in een zwaar geforceerd invoeringstraject voor te bereiden, terwijl de Tweede en Eerste Kamer hier nog een besluit over moeten nemen. Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van deze “overhaaste” werkwijze. Cromstrijen'98 heeft aangegeven dat dit document nogmaals ter discussie wordt gesteld in de Raadsvergadering van 26 september 2017.

Terug naar actueel