Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Concept waterplan

2-10-2008 Bron: Cromstrijen'98

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 september heeft
Cromstrijen'98 succesvol alle partijen op één lijn weten te krijgen waardoor het college de passage in het concept waterplan, waarin stond dat langs "De Vliet" te Klaaswaal natuurvriendelijke oevers zouden worden aangelegd heeft geschrapt.
Ook had wethouder Honders reeds eerder toegezegd dat de knotwilgen en de essen zouden blijven staan.

Ter verduidelijking stelde Rob Tamerius nog enkele vragen aan de wethouder. De wethouder antwoordde dat "De Vliet" in de staat zou blijven zoals die nu is, maar waarschuwde dat bij extreme wateroverlast kelders onder water zouden lopen.
Tevens daagde hij Rob Tamerius uit te zeggen waar in het waterplan stond dat langs "De Vliet" rietkragen zouden worden aangelegd.
Daar was volgens hem geen sprake van.

Welnu, ten eerste is rondom "De Vliet" volgens ons geen sprake van kelders en gelet op het verleden zijn tot nu toe langs de meeste watergangen binnen de gemeente rietkragen aangelegd met alle overlast vandien.
Bovendien sprak het waterschap in eerdere vergaderingen over
de aanleg van rietkragen omdat die zo goed zijn voor de waterkwaliteit, terwijl dezelfde wethouder propagandeerde, dat in de gemeente waar hij woont rietkragen zo mooi zijn.

Mening Cromstrijen'98:
De wethouder trachtte een rookgordijn aan te leggen
en de onschuld zelve te spelen. Wij zijn hier verder ten tijde van de vergadering maar niet verder op ingegaan, omdat toch al bleek dat een meerderheid van de raad niet zou tegenstemmen.

Dank zij onze juiste inschatting en UW INZET, door op de goede
momenten aanwezig te zijn is het tij gekeerd, waarvoor onze dank.

Terug naar actueel