Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Cromstrijen'98 gaat met CDA en VVD de coalitie vormen

12-4-2014 Bron: Hoofdlijnenakkoord 2014

Na en zeer prettige en coöperatieve informatie- en formatieperiode met alle partijen hebben we een akkoord bereikt met de partijen met de meeste stemmen.
Wij denken hiermee een draagvlak te hebben gerealiseerd waarmee wij in de komende vier jaar de beste besluiten te kunnen nemen en het grootste draagvlak te hebben bij onze inwoners.

Er is met het CDA en de VVD een hoofdlijnenakkoord samengesteld en heeft als motto meegekregen:

“Investeren in een vitale en betrokken gemeenschap”

Nu nog de formaliteiten.
Er is met het CDA en de VVD een hoofdlijnenakkoord (zie bijlage) en een portefeuilleverdeling opgesteld waarbij Bas Boelhouwers, Pieter Paans en Hans Flieringa als wethouders gezamenlijk met burgemeester Jan Luteijn het college van Cromstrijen gaan vormen.

Deze formaliteiten zullen in de raadsvergadering op dinsdag 22 april 2014, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis, Buttervliet 1 in Numansdorp worden afgehandeld.

1. Opening, vaststellen agenda en trekking stemnummer
2. Aanbieden en presentatie van het coalitieakkoord
3. Verkiezing wethouders
4. Onderzoek geloofsbrieven wethouders
5. Beëdiging wethouders
6. Onderzoek geloofsbrieven raadsleden
7. Benoeming en beëdiging raadsleden
8. Vaststelling notulen van de openbare vergaderingen van 25 en 27 maart 2014
9. Ingekomen stukken
10. Mededelingen
11. Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
12. Benoeming voorzitters en leden van de raadscommissies
13. Afscheid wethouder
14. Sluiting

U bent van harte welkom bij deze vergadering.


Mening Cromstrijen'98:
Wat ons betreft hebben wij zeer prettige gesprekken mogen voeren met de woordvoerders van alle partijen:
Miranda en Johan van de D66, Rosalie en Piet van de PvdA en Jaap en Ad van de SGP.

Het akkoord hebben we verder afgerond met Pieter en Pieter van het CDA en Robin en Hans van de VVD.

Wij danken een ieder voor hun inzet, openheid en vertrouwen. We hebben afgesproken elkaar de ruimte te geven in discussies, en dit als basis voor een succesvolle samenwerking voor de komende vier jaar zodat we het beste voor onze inwoners kunnen bereiken.


Terug naar actueel