Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Cromstrijen'98 kritisch op plaatsing windmolens

28-12-2012 Bron: Cromstrijen'98

De provincie is voornemens om toestemming te verlenen voor het plaatsen een flink aantal windmolens in de Hoeksche Waard. Voor Cromstrijen betekend dit dat in de Hogezandsepolder (ABH) en Westersepolder (ten oosten en westen van de rijksweg A29) meerdere windmolens geplaatst gaan worden.

Locatie 56/57 Westersepolder
Op basis van een landschappelijke studie hebben Provinciale Staten in april besloten locatie 56/57 als gewenste locatie aan te merken. Bij de beschouwingen over deze locatie is ook gekeken naar een uitbreiding naar het westen. Een verlenging van de lijn in westelijke richting werd echter niet logisch bevonden, omdat de dijk hier verspringt en de locatie daarmee gedeeltelijk buitendijks in een natuurgebied zou komen te liggen. De afstand van de geplande woningbouw Numansdorp-Zuid tot de windturbine locatie is onzes inziens zodanig, dat beide ontwikkelingen elkaar niet in de weg zitten.

Locatie 86 Hogezandse polder.
Deze locatie is bij de vaststelling van de Nota Wervelender als studielocatie toegevoegd. De locatie sluit aan bij het uitgangspunt ‘grootschalige scheiding land-water’ in het provinciale windenergiebeleid. De landschapsstudie die naar aanleiding van de vaststelling van de Nota Wervelender is uitgevoerd, acht deze locatie landschappelijk aanvaardbaar. Provinciale Staten hebben ook besloten de studielocatie te wijzigen in een gewenste locatie. We zien inhoudelijk geen reden om op dit besluit terug te komen.

Er was 19 december een hoorzitting in het provinciehuis waar de burgemeester van Korendijk, Reinie Melissant, een door de vijf Hoeksche Waardse college’s opgesteld voorstel overhandigd en besproken. Hierin wordt de provincie gevraagd om uitstel van definitieve vaststelling van lokaties, teneinde de gemeenten zelf nogmaals de gelegenheid te bieden om wijzigingen aan te brengen.

De hoorzitting is terug te zien op:
http://player.companywebcast.com/provinciezh/20121219_1/nl/player?id=33207
Tijd is ca 5 uur 50 min.

Mening Cromstrijen'98:
Cromstrijen'98 blijft kritisch ten aanzien van de plaatsing van windmolens binnen onze gemeentegrenzen, immers de molens zijn 150 meter hoog en zijn derhalve horizon vervuilers en dag en nacht te horen.

Terug naar actueel