Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Cromstrijen'98 levert kritiek op politie voortgangsrapportage

10-10-2009 Bron: Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 heeft in de vergadering ABZ van donderdag 8 oktober 2009 kritiek geleverd op een aantal punten in de voortgangsrapportage, verstrekt door de politie Zuid-Holland-Zuid.
Met name de doelstelling om te komen tot een vermindering van de overlast met 50% ten opzichte van 2003 baart ons zorgen, het percentage is ten opzichte van 2003 zelfs verdriedubbeld. Eveneens hebben wij kritiek geuit op een stijging van het aantal vernielingen met ruim 3% t.o.v. 2003.

Wij vinden het geen goede zaak dat de gemeente (kern Numansdorp) in het TV programma "Rondom 10", negatief in het nieuws is gekomen.
In dit TV-programma, dat voornamelijk ging over het "haten" van de politie en waarin een aantal jongeren uit Numansdorp en hun ouders zich uitten en verzetten tegen de wijze van handhaving door de politie.
Ook was de jongerenwerker van onze gemeente aanwezig en een vertegenwoordiger van de politie.
Tijdens dit programma werd de tendens gewekt dat jongeren ten onrechte bekeurd werden en dat ze niet op hun daden aangesproken werden, deze mening werd ook ondersteunt door een ouder uit Numansdorp.

Mening Cromstrijen'98:
Een dialoog is de beste manier van handhaving. We hebben met elkaar regels afgesproken die we moeten handhaven, als je je daar niet aan houdt moet je daarop aangesproken worden en bij herhaling zal er opgetreden moeten worden, duidelijke zaak.
Dat, zoals gesuggereerd, de gemeente niet heeft geluisterd naar de jongeren moet nu met de jongerenwerker ook op te lossen zijn. Dat de gemeente ook niet alles kan realiseren moet eveneens duidelijk zijn, maar wat niet mogelijk is heeft een reden. Er moet ook duidelijker worden gecommuniceerd.

Met bovenstaande gedachten blijven wij dit college confronteren.

Terug naar actueel