Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Cromstrijen'98 stemt toch in met proef bewaker en BOA

6-11-2008 Bron: Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 stemt toch in met een proef van een jaar met een bewaker en een BOA (Bijzonder Opsporings Ambtenaar), om de overlast met name in het weekend in het centrum van Numansdorp in te dammen.
Wij zagen eerder genoodzaakt tegen een BOA te stemmen, echter de burgemeester, als hoofd openbare orde en veiligheid kon de politie niet zo ver krijgen dat zij op gezette tijden structureel kon handhaven.
Zoals eerder gesteld willen wij het beste voor onze bewoners en dat is een politie, die optreedt indien nodig en daartoe ook is uitgerust.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 4 november 2008 konden wij de overige partijen niet overtuigen om eerst te eisen dat politieinzet werd verkregen en pas als dat niet zou lukken over te gaan tot accordering van een amendement van PVDA, CDA en VVD om een bewaker en een BOA in te huren. De andere partijen waren het niet met ons eens, zodat wij alleen stonden.
Teneinde u als bewoner toch iets te kunnen bieden op het gebied van handhaving hebben wij uiteindelijk schoorvoetend met het voorstel ingestemd.

Mening Cromstrijen'98:
Door weer gemeenschapsgeld te steken in ordehandhaving staat de
teller voor U als belastingbetaler dit jaar nu op € 70.000.--.
Dit alleen omdat de politie niet bij machte is om op bepaalde tijden structureel te handhaven of op andere gebieden op te treden waar u als burger zich aan ergert.
Eerder werden twee BOA's ingehuurd en nu dus een bewaker en een BOA erbij.
Wij vinden het bijzonder jammer geen van de partijen achter ons idee te krijgen om GRATIS politieinzet te eisen, immers de openbare orde handhaving is een kerntaak van de politie en moet niet aan minder gekwalifiseerde diensten worden overgelaten.

Terug naar actueel