Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Cromstrijen'98 wil het beste voor zijn bewoners

13-10-2013 Bron: Cromstrijen'98

Op 9 oktober 2013 werd in de commissie Maatschappelijke Zaken gevraagd om de visie op het sociaal domein vast te stellen.

In het kort een uiteenzetting: De rijksoverheid zal medio 2015 een groot aantal taken overdragen aan de gemeenten, zoals de Participatiewet, de decentralisatie begeleiding AWBZ en de Jeugdzorg.
Dit betekent dat gemeenten er deze uitvoerende taken bij krijgen, en waarbij men gelijktijdig gaat korten op de nodige financiële middelen.
Wij zijn van mening dat de overheid nu te weinig gelden beschikbaar stelt aan de gemeente om datgene te kunnen bieden, waar de bewoners die geholpen moeten worden recht op hebben.

Mening Cromstrijen'98:
Voor ons betekend dit dat er naar een nog betere of andere verdeling van de gemeentelijke financiën gekeken moet worden. Dit kan wel betekenen dat op andere vlakken beknibbeld moet worden. Over het hoe en wat moeten de plannen nog verder worden uitgewerkt.
De sociale verzorgingsstaat wordt steeds verder uitgehold. Hiertegen kan Cromstrijen'98 niet veel doen maar we kunnen wel in Cromstrijen voor een optimale verdeling zorgen.

Terug naar actueel