Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Cromstrijen'98 ziet veel meer in onderzoek naar "vlottrekken" Centrumplan Klaaswaal

2-9-2009 Bron: Cromstrijen'98

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 september 2009 werd een voorstel tot kredietverstrekking behandeld om een onderzoek te plegen ten bedrage van € 30.000,00 naar de feiten die hebben geleid tot de huidige problemen omtrent de afbouw van het Centrumplan Klaaswaal. Met name het gedeelte waarin een nieuwe supermarkt is gepland loopt inmiddels een onverantwoorde vertraging op.

Blijkens een interview via You Tube door de PvdA enige tijd geleden bleek dat de fractievoorzitter van deze partij, tevens de initiatief nemer van dit voorstel, kennelijk al lang wist waar de fouten lagen, namelijk in de toentertijd afgesloten realisatieovereenkomst. Verbaasd waren wij dat hij, zoals hij later zelf verklaarde in dat intervieuw, deze realisatie overeenkomst niet had gelezen. Er werd nog net geen naam genoemd, maar het was duidelijk over wie het ging.

In diverse commissie vergaderingen is al regelmatig gemeld dat de overeenkomst dusdanige belemmeringen zou veroorzaken datdegemeente niets zou kunnen doen.
Cromstrijen’98 vind dat er op z’n minst onderhandelingen kunnen worden gevoerd, om met elkaar –in ieders belang!- tot oplossingen te komen.

Reden voor Cromstrijen'98 om te stellen, dat het zondegeld is om tóch zo'n duur onderzoek te doen. Cromstrijen'98 neemt het standpunt in, dat dit geld beter kan worden besteed aan het zoeken naar oplossingen met als doel hoe het centrumplan Klaaswaal op een snelle wijze vlotgetrokken kan worden. Echter, eerder bleek dat een door ons ingediend voorstel, niet de vereiste meerderheid in de raad zou krijgen, waarop wij het voorstel introkken. Jammer dat er door de huidige coalitie PvdA, CDA en VVD, gesteund door de andere partijen, niet naar onze goede ideeën werd geluisterd.

Mening Cromstrijen'98:
Wij vinden dat de inwoners van Klaaswaal recht hebben op en een mooi en goed dorpscentrum met daarin goede voorziening waarbij ook een supermarkt hoort. Wij ondersteunen alle middelen die tot doel hebben het centrumplan op korte termijn te verwezenlijken.
Niets potverteren dus en een bedrag van € 30.000,00 uitgeven aan een nutteloos onderzoek.

Nu niet onderzoeken maar bouwen!

Terug naar actueel