Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

De derde herziening van de Welstandsnota is afgewezen en gaat niet door

22-5-2017 Bron: Cromstrijen'98

Op 9 mei jl. is een raadsvoorstel met betrekking tot de derde herziening van de Welstandsnota ingediend.
De raad kon zich hier niet in vinden en heeft dit voorstel niet aangenomen.

Het was de derde keer in een jaar tijd dat dit onderwerp op de agenda van de raad stond. De eerste keer was een jaar geleden. Het is toen doorgeschoven, omdat het voorstel op verzoek van Cromstrijen'98 zes weken ter inzage is gelegd voor de inwoners. Dat was namelijk achterwege gelaten. Vervolgens is dit in september vorig jaar weer op de agenda gezet, maar is dit door het college zelf teruggetrokken, omdat men tot de ontdekking kwam dat er een onvolkomenheid in stond. Dit zou eerst moeten worden opgelost. Het heeft acht maanden geduurd voordat dit opgelost was!!
Voor de behandeling in de raad van 9 mei jl. zijn er door Cromstrijen'98 vragen gesteld, waarvan het antwoord onbevredigend genoemd mag worden. Sterker nog, de bedenkingen die er over de inhoud van dit raadsvoorstel waren, werden daardoor nog eens extra bevestigd.
Hoe langer er over dit raadsvoorstel gediscussieerd werd, hoe onduidelijker dit werd. Cromstrijen'98 heeft aangegeven dat het zo langzamerhand ongeloofwaardig is geworden om met dit voorstel door te gaan, mede gelet op het feit dat er in de zeer nabije toekomst (2019) een nieuwe Omgevingswet komt. Als die er is, dan moet de hele Welstandsnota op alle onderdelen opnieuw getoetst en aangepast worden. Nu wijzigingen doorvoeren met onduidelijke consequenties is onzorgvuldig en maakt het voor de burgers bijzonder ondoorzichtig.
Daarnaast is er een miniem aantal meldingen geweest, dus is de druk uit die hoek verwaarloosbaar. Sterker nog, ons begon het gevoel te bekruipen dat het niet meer om het algemeen belang ging, maar om persoonlijke belangen. Het had er in ieder geval alle schijn van en dan moet je dat altijd zien te vermijden.
De gemeente heeft jarenlang haar taak verzaakt om erop toe te zien dat er legaal schuttingen geplaatst worden. Men geeft aan dat met deze derde herziening vele illegale schuttingen legaal worden gemaakt. De raad zit er echter niet om via verandering van regels de fout van de gemeente te corrigeren. De regels zijner ooit gekomen met een bepaalde reden, zoals bij voorbeeld de groene uitstraling van bepaalde delen van onze gemeente. Over die reden wordt niet meer gesproken, maar dat is uiteindelijk wel waar het om moet gaan. Het moge duidelijk zijn waarom dit voorstel in de raad van 9 mei jl gesneuveld is.

Mening Cromstrijen'98:
Cromstrijen'98 is er voor het behartigen van de algemene belangen van de inwoners. Als de gemeente dat op sommige momenten vergeet, dan zullen wij dat met onze kaderstellende en controlerend rol aan de orde stellen en daarmee corrigeren. Wij zijn een transparante politieke partij gekozen in en door de inwoners van Cromstrijen.

Terug naar actueel