Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

De voorbereidingen voor de aanleg van de bypass in Klaaswaal gaan gewoon door

22-5-2017 Bron: Cromstrijen'98

Het College heeft op 9 mei jl. een raadsvoorstel ingediend, waarin o.a. vermeld stond dat het eerste no go moment inzake de aanleg van de bypass rond Klaaswaal door de raad besloten zou moeten worden.
Dat houdt in dat het proces voor de aanleg van een bypass zou worden stilgelegd. De reden daarvoor was dat er belangrijke regionale ontwikkelingen zijn die mogelijk zouden kunnen leiden tot het provinciale besluit om een randweg aan te leggen.

De fracties van der Giessen en SGP hebben een amendement ingediend om het no go moment te schrappen. Dat amendement hield echter geen rekening met de positie van de Provincie en het Waterschap in dit traject. Beide partijen zijn namelijk nodig, want de bypass sluit aan op een provinciale weg en/of een weg die door het Waterschap onderhouden moet worden. Als al het zware verkeer over de bypass gaat, dan moeten ze daarna ook verder kunnen. De aansluitende wegen, zoals de 4e Moerweg en de Botweg moeten daarop aangepast worden. Dat doet in dit geval het Waterschap. Het Waterschap heeft via een brief aan Cromstrijen laten weten dat zij niet meewerken aan een bypass als er een regionale randweg komt.
De fractie van Cromstrijen'98 heeft een wat genuanceerder amendement ingediend wat wel rekening hield met de ontwikkelingen inzake de regionale randweg. Het zonder meer besluiten om het no go moment op te heffen kan de aanleg van de bypass ondermijnen, doordat het Waterschap dan helemaal niet meer gaat meewerken.
Uiteindelijk is na een uitgebreide discussie afgesproken om beide amendementen samen te voegen tot één amendement wat door iedere partij in de raad gedragen werd. Aldus gebeurde dit en werd het amendement unaniem aangenomen. Het no go moment is uitgesteld tot het onderzoek inzake de regionale randweg klaar is en de resultaten bekend zijn. Dat is gepland aan het eind van dit jaar. Op dat moment gaan we kijken hoe de vlag erbij hangt. In de tussentijd gaan alle voorbereidingen van de bypass gewoon door.

Mening Cromstrijen'98:
De verkeersdruk in en om de Hoeksche waard wordt zo groot dat de noodzaak om daar iets aan te doen ook op een hoger bestuurlijk niveau gezien wordt. Cromstrijen'98 houdt voor de belanghebbende inwoners van Klaaswaal scherp in de gaten dat het ingestoken proces gewoon doorgaat. Wij waken ervoor dat er strategisch gezien geen vergissingen worden gemaakt. Er mag niets over het hoofd worden gezien wat het door de raad genomen besluit tot aanleg van de bypass kan ondermijnen.

Terug naar actueel