Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Definitieve kieslijst en het verkiezingsprogramma 2014 zijn gereed

26-1-2014 Bron: Cromstrijen'98

Na rijp beraad en vele discussies met u als inwoners van Cromstrijen kunnen we de definitieve kieslijst en ons verkiezingsprogramma bekend maken.
Zo als uit de kandidaten blijkt is continuïteit de fundering van onze kieslijst, maar er zijn ook deze keer weer nieuwe namen op te vinden, geeft net weer een impuls tot het bredere denken.
Het verkiezingsprogramma is zoals gebruikelijk een punten programma, gemakkelijk af te strepen maar ook duidelijk naar u als kiezer om uw eigen ideeën en prioriteiten terug te vinden.

Kieslijst 2014

1 Bas Boelhouwers
2 Dick Polderdijk
3 Werner de Jong
4 Rob Tamerius
5 Izaak van der Giesen
6 Rob Teunissen
7 Gera Goudeketting
8 Arie de Jongh
9 Martin Reedijk
10Carla Lindenberg
11Donald Goudeketting
12Ton Klerks
13Ineke Korbijn


Verkiezingsprogramma 2014

TOEKOMST VISIE CROMSTRIJEN'98

Cromstrijen behoudt zijn eigen identiteit, wat er ook gaat gebeuren!

- Wij blijven opkomen voor alle inwoners van Cromstrijen.
- Regionaal samenwerken aan een stevige fundatie, waarbij de belangen van Cromstrijen voorop blijven staan.
- Verder gaan met de vitalisering van de dorpskernen.
- Ontwikkelen recreatieve mogelijkheden voor onze inwoners.
- Het wonen en de daarbij behorende voorzieningen verbeteren.
- Wij vinden dat ouderen de juiste zorg moeten krijgen.

MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN

Je kunt nooit genoeg doen voor onze inwoners!

- Wij gaan voor een eerlijke verdeling van de lasten. Niemand mag het slachtoffer worden door de veranderingen van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en de budgetbeperking, waar de rijksoverheid de gemeente mee opzadelt.
- Vrijwilligerswerk koesteren, verder ontwikkelen en meer financiële armslag genereren voor brede activiteiten.
- Het verenigingsleven en sportactiviteiten stimuleren en zoveel mogelijk ontzien bij bezuinigingen. Projectsubsidies toekennen moet mogelijk blijven.
- Het wonen in Cromstrijen voor iedereen aantrekkelijk houden en met name voor de jeugd.

MILIEU EN VERKEER

De gezondheid van onze inwoners vinden wij van levensbelang!

- Bevorderen van een gezonde leefomgeving.
- De toename van zwaar verkeer in leefomgevingen en de dorpskernen tegengaan.
- Alternatieve, energiebesparende en milieuvriendelijke voorzieningen bereikbaar maken voor al onze inwoners.
- Goede ontsluitings- en verbindingswegen voor beide dorpskernen.
- Verkeersremmende maatregelen nemen op de centrale assen.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Weg met die inbrekers, wangedrag en gevaarlijke verkeerssituaties!

- Knelpunten en onveilige situaties kordaat en constructief aanpakken.
- Stimuleren van goede initiatieven, zoals o.a. het buurtpreventieteam.
- Optreden tegen snelheidsoverschrijdingen van zwaar verkeer, waaronder ook landbouwverkeer.
- Vandalisme, zwerfafval en hondenpoep aanpakken. Dit past niet bij een fatsoenlijke gemeente.

BESTUUR EN COMMUNICATIE

Een goed bereikbaar en begrijpbaar bestuur!

- Samenwerking in de Hoeksche Waard stimuleren, zolang het belang van onze inwoners voorop staat en hierover beter communiceren.
- De bereikbaarheid van het gemeentebestuur verbeteren.
- Sneller en duidelijker afwikkelen van correspondentie en vergunningen.
- Correspondentie naar de inwoners tijdig en in heldere begrijpelijke taal.

RUIMTELIJKE ORDENING, VOLKSHUISVESTING EN WONINGBOUW

Goede en betaalbare woningen en overige voorzieningen staan hoog op de agenda!

- Wij willen een Klaaswaals bos in combinatie met recreatieve voorzieningen.
- Wij houden rekening met de behoefte aan jongeren- en seniorenwoningen.
- Het bestaande woningbestand goedkoop, maar goed laten renoveren.

FINANCIËN

Een financieel gezonde gemeente, laten we dit zo houden!

- Mede door ons beleid hebben we een financieel gezonde gemeente en zullen wij dit in alle situaties blijven bewaken.
- Wij blijven zoeken naar kostenbesparingen om lastenverhogingen voor de inwoners te voorkomen.
- Wij vinden een maximale jaarlijkse lastenverhoging van 1,5 % voor onze inwoners een belangrijk uitgangspunt.
- Effectiever gebruiken van accommodaties en openbare ruimten.

Mening Cromstrijen'98:
Het team staat,
de uitdagingen zijn benoemd,
rest ons nog voldoende stemmen te behalen om uw ideeën te gaan verwezenlijken.

Terug naar actueel