Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Eigen bijdrage in de jeugdzorg

5-4-2015 Bron: Cromstrijen'98

Staatssecretaris Van Rijn gaat bekijken of de eigen bijdrage in de jeugdzorg ouders onnodig belemmert om hulp voor hun kinderen te zoeken. Zo'n eigen bijdrage bestaat al jaren, maar sinds begin dit jaar moeten ook ouders in de jeugd-ggz zo'n bijdrage betalen en daar is veel discussie over.

In sommige gevallen kan het bedrag dat ouders voor specialistische psychiatrische hulp moeten betalen oplopen tot 1500 euro per jaar. Een groot deel van de oppositie in de Kamer vindt dat de eigen bijdrage in de jeugd-ggz moet worden opgeschort of zelfs helemaal afgeschaft. Er is derhalve aangedrongen op een onderzoek naar de werking van de bijdrage.

Zorg mijden:
Van Rijn benadrukte dat ouders van kinderen geen zorg moeten mijden om financiële redenen. Hij was al van plan dat goed in de gaten te houden, maar onder druk van de Kamer kijkt hij daar nog eens extra naar. Hij wil ook bekijken of de hardheidsclausules goed werken. Maar hij voelt er niets voor een net ingevoerde wet nu al aan te passen. Volgens hem is dat niet goed voor een ordelijk verloop.

Gemeenten:
Dit onderwerp heeft bij de gemeenten ook de nodige aandacht gekregen, dus ook in Cromstrijen.De Gemeenteraad van Cromstrijen heeft begin dit jaar besloten om een ingediende motie, om de ouderbijdrage op te schorten, niet aan te nemen, omdat er over dit onderwerp landelijk aanvullend beleid gaat komen. Er nu iets over besluiten zou tot een precedentwerking kunnen leiden met andere regelingen waar ook eigen bijdragen voor gelden. Er moet nu dus niet hierop vooruit gelopen worden. De regering is zich voldoende bewust van de noodzaak om hier snel naar te gaan kijken. De wethouder, die in Cromstrijen hierover gaat, heeft in meerdere bijeenkomsten steeds aangegeven dat er niemand tussen wal en schip in zal komen.


Mening Cromstrijen'98:
Wij zullen deze toezegging goed onthouden voor als er zich toch problemen voordoen. Ook zullen wij dit onderwerp in de commissie MZ regelmatig terug laten keren om de vinger aan de pols te houden. Indien nodig ondernemen wij politiek actie.

Terug naar actueel