Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Enkele punten uitgelicht van de Raadsvergadering 11 februari 2014

15-2-2014 Bron: Cromstrijen'98

De “Kiss & Ride-zone bij basisschool “De Bron” geen verbetering.

Wij zijn het eens en keuren het beleidsplan jeugdhulp Hoeksche Waard goed.

Ook in Cromstrijen paspoorten 10 jaar geldig.

Verantwoordingsdocument ERS Hoeksche Waard.

- De “Kiss & Ride-zone bij basisschool “De Bron” geen verbetering.
In de laatste commissievergadering stelden wij dit aan de orde en ook voerden wij overleg met de betreffende wethouder en ambtenaren. Tijdens de raadsvergadering van 11 februari 2014 stelden wij dit opnieuw aan de orde en vernamen van de wethouder dat de gemeente formeel af zag van hun voornemen voor de proef van een jaar.
Bovendien stelden wij, dat de bewoners aan de Middelweg veel overlast ondervonden van geparkeerde auto’s tijdens halen en brengen van de leerlingen. Wij verzochten de wethouder om te zorgen voor handhaving, de wethouder zegde toe hieraan gevolg te geven.

- Wij zijn het eens en keuren het beleidsplan jeugdhulp Hoeksche Waard goed.
Gevraagd werd de kaders voor de uitwerking in 2014 en 2015 vast te stellen.
Wij hebben diverse bijeenkomsten bezocht en kregen hierdoor een goede indruk waarmee men bezig is. Uiteraard blijven wij nog steeds een “waakhond” die er op toe ziet dat het maximale voor onze inwoners te behalen valt. Het is ook één van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018.
Nu de kaders zijn vastgesteld kan begonnen worden met het inrichtingsplan van de serviceorganisatie. Wij blijven alert om ervoor te zorgen dat deze service aan u op een goede manier verleend zal gaan worden.

- Ook in Cromstrijen paspoorten 10 jaar geldig.
Vanwege rijksbeleid moest de gemeenteraad wel akkoord gaan met het vaststellen van de verordening leges 2014, aangaande paspoorten en identiteitsbewijzen.
Zoals U waarschijnlijk al weet worden paspoorten en identiteitsbewijzen in plaats van 5 jaar, nu 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar blijven deze documenten 5 jaar geldig
De tarieven zullen wel stijgen’, een landelijke oplegging van de overheid, maar niet zodanig dat alles twee keer zo duur wordt, omdat u er nu twee keer langer gebruik van kan maken.

- Verantwoordingsdocument ERS Hoeksche Waard.
Zoals u weet zijn wij niet tevreden over het verloop van dit onderzoek. De opdracht van de provincie is duidelijk, “Evaluatie van de Regionale Samenwerking” niet meer en niet minder. Wij vinden dat de vraag bij de eigen gemeente gaat starten, onze eigen “Stip aan de Horizon”, wat kunnen we zelf en waar hebben we assistentie bij nodig en als we die samenwerking gebruiken werkt deze dan naar wens. Wij noemen dit het fundament voor alle uit te voeren werkzaamheden. Het antwoord hebben wij ondanks ons verzoek hier toe en het ruim honderdduizend euro kostende onderzoek niet gekregen.
Wat we wel gekregen hebben is een amendement wat de complete inhoud van het rapport negeert, het stelt “het voorgestelde dictum in zijn geheel te vervangen door” en dan komen er enkel voorwaarden waarbij u als inwoners totaal buiten spel bent gezet.
Zie ook Actueel van 19-12-2013.

Mening Cromstrijen'98:
We houden de vinger aan de pols bij “De Bron”.

Stap voor stap komt het sociale domein op orde voor Cromstrijen, wij volgen de consequenties hiervan nauwgezet.

Herindeling nog niet aan de orde.

Terug naar actueel