Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Extra Raadsvergadering van 29 januari zinloos

10-2-2013 Bron: Cromstrijen'98

Provincie geeft geen gehoor aan het voorstel uit de Hoeksche Waard. Ingezette weg met een rapport uit 2011 blijft toch de doelstelling van de Provincie.

Dit is het resultaat van alle inbreng van de Hoekschewaardse gemeenten:

Op woensdag 30 januari 2013 behandelden Provinciale Staten de actualisatie van de provinciale structuurvisie en verordening. Onderdeel van deze actualisatie was het opnemen van locaties voor windenergie op grond van de provinciale nota Wervelender. Vanuit de regio Hoeksche Waard dienden wij een regionaal alternatief in voor de plaatsingslocaties.
Van de statengriffie vernamen wij dat Provinciale Staten de structuurvisie en verordening op het punt van locaties voor windenergie ongewijzigd vaststelde en zodoende het regionale alternatief niet overnam. Dit betekent voor onze gemeente dat voor de Hogezandse polder en de Westersepolder de plaatsing van circa 45 MW aan windturbines is voorzien. Wethouder van Driel die namens de regio aanwezig was meldde ons dat gedeputeerde Veldhuizen richting de Staten aangaf wel in gesprek te willen blijven met de Hoeksche Waard.

Mening Cromstrijen'98:
Laten we hopen dat gedeputeerde Velthuizen woord zal houden en ons mee neemt bij de verdere procedure. Maar ook de nut en noodzaak blijft onderkennen, want is duurzaam wel duurzaam voor onze inwoners??

Terug naar actueel