Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Gedeputeerde Van der Sande maakt zich grote zorgen

6-11-2016 Bron: Het Kompas

In een artikel van het AD HW van 19 oktober 2016 maakt de gedeputeerde zich grote zorgen over het feit dat een burgerpeiling de kiezer op het verkeerde been kan zetten. Als dit een oprechte zorg van de gedeputeerde is, dan kan hij natuurlijk altijd contact zoeken met de samenwerkende raadsfracties om rond de tafel te gaan en zijn oprechte zorg uit te spreken en te delen. Politici uit de Hoeksche Waard die voor herindeling zijn gaan zaterdag 5 november 2016 de dorpen in om met de inwoners in gesprek te gaan. Dat is rijkelijk laat, dus de angst is zeer groot dat er onvoldoende draagvlak onder de bevolking is. Daarna kunnen ze zeggen, dat uit hun gesprekken is gebleken, dat er groot draagvlak voor herindeling is. Het is allemaal zo doorzichtig en doortrapt!

Door: C.F. de Graaf.
Suggestieve veronderstellingen van de gedeputeerde:
Jammer dat de gedeputeerde in het bewuste artikel ook een valse voorstelling van zaken geeft, want de “samenwerkers” hebben nooit een keuze voorgesteld om alles bij het oude te laten als er geen fusie komt. En als er geen fusie komt, en die kans is heel groot, dan ontstaat er een nieuwe werkelijkheid. Dan zullen de 5 gemeenteraden zelf moeten bepalen “hoe ze de samenwerking willen verbeteren.” Er zijn in drie gemeenten amendementen aangenomen om tot versterkte samenwerking te komen. De intentie van de “samenwerkers” is dus een versterkte samenwerking, als ultieme handreiking, en zij hebben een compleet nieuw versterkt samenwerkingsmodel met VNG en de Drechtsteden ontwikkeld. Dus als er geen fusie komt, dan kan dit model worden ingevoerd, als de 5 gemeenteraden het hierover eens worden. Vervolgens wordt de versterkte samenwerking, je kon er op wachten, in het bewuste artikel volledig afgebroken door Van der Sande. Dit is toch wel heel tegenstrijdig wat de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aan de Tweede Kamer heeft geadviseerd. De ROB adviseert experimenteerruimte aan gemeenten te geven om bovengemeentelijke en regionale samenwerking aan te gaan. Dat is precies wat de “samenwerkers” doen. Voor regionale en bovenregionale vraagstukken wordt het bestaande adviesorgaan ROHW (Raadsleden Overleg HW) omgevormd van adviesorgaan tot beslisorgaan. Daarin hebben zitting alle fractievoorzitters van de respectieve politieke partijen uit de 5 gemeenten op basis van het aantal behaalde stemmen tijdens de laatste verkiezingen. Gedeputeerde Van der Sande is bang dat er een rekenmachine bij stemmingen aan te pas moet komen. Voor bijscholing hierover verwijs ik hem naar een bekende HWaardse doctor in de economie, zijnde econometrist, tevens HW politicus, die hem graag wegwijs maakt. Ook kan de gedeputeerde eens een kijkje nemen bij de Drechtsteden, waar dit stemmodel al wordt toegepast in het Drechtsteden overleg. Ken je provincie, zou ik zeggen.

Versterkte samenwerking gaat via democratische legitimatie:
In ieder geval wordt de ROHW (benaming wordt dan Hoeksche Raad) uiteraard bevolkt door gekozen volksvertegenwoordigers vanwege de democratische legitimatie. Het is een niet rechtstreeks gekozen orgaan, maar een indirect gevormd orgaan voor alleen regionale en bovenregionale vraagstukken. Eigenlijk net zoals de Eerste Kamer wordt samengesteld. Burgemeesters, wethouders, gedeputeerden, ministers en staatssecretarissen worden ook niet rechtstreeks door het volk gekozen, dus als dat toelaatbaar wordt gevonden dan is er geen enkele reden om hier een andere meetlat toe te passen. Ik kan het nog steeds geen extra bestuurslaag vinden, want alleen regionale en bovenregionale vraagstukken komen in de Hoeksche Raad aan de orde. Dit samenwerkingsmodel maakt gebruik van gevestigde infrastructuur. Het bestaande adviesorgaan ROHW wordt eenvoudig omgebouwd naar beslisorgaan ROHW dat dan de benaming krijgt van Hoeksche Raad. Goed, snel en gemakkelijk. Regionale vraagstukken worden aangereikt en ambtelijk voorbereid via het al meer dan 10 jaar functionerende Samenwerking Orgaan HW (SOHW) en lopen natuurlijk eerst via de respectieve politieke partijen en hun steunfracties voor oordeelsvorming. Dus via brede democratische legitimatie van alle politieke partijen in de Hoeksche Waard. De fractievoorzitters van alle politieke partijen nemen zitting in de Hoeksche Raad en stemmen dus over regionale onderwerpen, die dus van tevoren per politieke partij per gemeente ter oordeelsvorming zijn voorgelegd. De fractievoorzitters of hun plaatsvervangers worden door hun politieke partij gedelegeerd in de Hoeksche Raad. Kortom: de politieke partijen van de individuele gemeenteraden hebben hun beslissingsbevoegdheden gedelegeerd aan hun fractievoorzitters. Zo waarborg je dus de democratische legitimatie. Er is dus nergens gesuggereerd dat er niets zal veranderen als er geen herindeling komt. De kiezer is niet dom en heeft heel goed begrepen, dat de “samenwerkers” een enorme handreiking hebben gedaan en daarvoor dus een versterkt samenwerkingsmodel hebben ontwikkeld in samenwerking met VNG en de Drechtsteden. Dit is tevens zeer positief is ontvangen bij de ROB en vele wetenschappers Bestuurskunde.

Koudwatervrees gedeputeerde:
Kennelijk heeft de gedeputeerde voor nieuwe en moderne samenwerkingsverbanden koudwatervrees en grijpt hij terug naar verouderde politieke oplossingen zoals een herindeling. Nu er geen staatsrechtelijke democratische meerderheid is verkregen voor een herindeling is een burgerpeiling een uitstekende oplossing om de inwoners echt aan het woord te laten en op deze wijze valt te controleren of een herindeling voldoende draagvlak onder de bevolking heeft. De Tweede Kamer kan dit alsnog beslissen, het is al eerder gebeurd, maar de gedeputeerde kan er voor kiezen om Strijen en Oud-Beijerland alvast mee te laten participeren in een burgerpeiling bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Maar daarvoor is hij misschien te angstig. En angst is een slechte raadgever!.

We wachten af of de gedeputeerde zich al dan niet door angst laat leiden en of de gedeputeerde al dan niet een plan B heeft! Want anders wordt de vraagstelling voor een burgerpeiling wel erg eenvoudig!

Mening Cromstrijen'98:
Het stuk spreekt voor zich.

We moeten ons niet laten paaien door loze beloftes bij een HERINDELING.

U betaalt toch het gelach, zoals het zich nu ook al voordoet bij Goeree-Overflakkee, de eerste haarscheurtjes en misrekeningen komen aan het licht.


Terug naar actueel