Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Groot, groter, grotesk is niet gelijk aan goed, beter, best!

19-10-2016 Bron: Het Kompas “BURGERS NEMEN HEFT IN EIGEN HAND”

“Burgercomité:
Herindelen Nee; Volksraadpleging Ja”,
gaat van start Initiatiefneemster Riene Verburgh was afgelopen zaterdag om 10 uur te horen op Radio Hoeksche Waard, met als onderwerp de herindeling van de Hoeksche Waard. Ze willen dat we hier 1 grote gemeente worden, waarbij de provincie teveel de oren heeft laten hangen naar maatschappelijke instellingen en bedrijven. Maar aan de bewoners is tot nu toe niets gevraagd, want de zogeheten inloopavonden voor de inwoners waren geen onverdeeld succes. Ik denk dat dit anders moet, daarom wordt er een burgercomité opgericht in de Hoeksche Waard. Wil je meedoen geef je dan even op via rieneverburgh@gmail.com, of via Facebook.

Stem van de inwoners moet gehoord worden!
De bedoeling is dat het snel uitgroeit tot een breed burgercomité waarbij gepoogd wordt om de burgers van de Hoeksche Waard een stem te geven en te komen tot een volksraadpleging. Het is nog steeds geen gelopen race dat de herindeling door gaat, omdat een meerderheid van de gemeenten hier tegen heeft gestemd. En een eventuele en onverhoopte opgelegde herindeling wordt op deze manier ook niks, want dan zitten de raadsleden met kwaaie en rode koppen tegenover elkaar. Dat gaat dan ten koste van elke besluitvorming. Een herindeling zonder draagvlak is niet levensvatbaar. Geen goede start en dat kan alleen een volksraadpleging voorkomen, zodat we samen op democratische wijze laten zien wat wij willen met onze dorpen.

Hoe gaan we dat doen?
U als inwoner kunt uw zienswijze op het herindelingsbesluit invullen, en tegelijkertijd daarin ook voor een volksraadpleging pleiten, ook als u voor een herindeling bent. Want het gaat om de democratie. Kortom: het burgercomité is neutraal in haar opstelling en wenst alleen dat de burger zijn/haar stem kan laten horen, welke beslissing de burger ook neemt. Laat dat duidelijk zijn en dat u het weet!

We zoeken dus mensen die in het comité zitting willen nemen, maar ook mensen die bijvoorbeeld willen helpen om zoveel mogelijk zienswijzen inclusief verzoek tot volksraadpleging in te laten vullen door inwoners. Bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten waar je toch al naar toe zou gaan.

Democratie: politiek moet luisteren naar het volk Korendijk, Binnenmaas en Cromstrijen zijn al bezig een volksraadpleging voor te bereiden. Het is onze bedoeling dat we nog dingen gaan verzinnen om ook gemeenten Oud-Beijerland en Strijen zo ver te krijgen dat ze iets regelen zodat ook hun bewoners zich kunnen uitspreken. Net zoals in 2003 krijg ik de sterke en ondemocratische indruk dat de politiek in Oud-Beijerland en Strijen de inwoners onvoldoende heeft betrokken en meegenomen bij de gedachtevorming en argumenten voor of tegen een herindeling.

Maatschappelijke instellingen en bedrijven hebben alle aandacht gekregen en de burger, de kiezer, is aan zijn lot overgelaten. Vandaar de naam van ons burgercomité: “Herindeling nee; Volksraadpleging ja”, dus gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Toen hadden deze gemeenteraden in grote meerderheden voor een herindeling gestemd, maar na de volksraadpleging bleken de inwoners er toch geheel anders over te denken. Dat kan niet in een democratie, want democratie betekent: het volk regeert. En de politiek dient toch naar hun kiezersvolk te luisteren, want anders wordt de kloof tussen burger en politieke elite onoverbrugbaar en dat gaat altijd ten koste van onze democratische rechtsstaat en dus onze staatsrechtelijke democratie.

Herindeling heeft geen draagvlak.
Zoals bekend hebben de gemeenteraadsleden uit de Hoeksche Waard tijdens een conferentie op 10 november 2014 met de provincie afgesproken dat de uiteindelijke besluitvorming aan de vijf gemeenteraden zou zijn en niet aan de Stuurgroep die het onderzoek begeleidde. De Stuurgroep Onderzoek Bestuurlijke Toekomst heeft namelijk geen officiële en dus juridische status en is, naar later bleek, ondemocratisch gemanipuleerd door een partijdig gebleken voorzitter (voor herindeling) naar voren te schuiven. Gedeputeerde Staten negeren dus een meerderheidsbesluit van de gemeenteraden (3 gemeenteraden zijn tegen een herindeling) in de Hoeksche Waard.

Daarom heeft een onverhoopte herindeling geen enkele democratische basis. De meerderheid van de bevolking wil géén grote gemeente Hoeksche Waard. Dat wordt bevestigd door recent onderzoek van twee studenten aan de Erasmus Universiteit. De gemeenten in de Hoeksche Waard zijn financieel gezond en er is in geen enkele gemeente sprake van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast heeft de provincie geen enkel steekhoudend argument (wel veel schijnargumenten en ongefundeerde veronderstellingen) geleverd aangaande nut, noodzaak en urgentie van een herindeling. En de provincie breekt haar woord dat het aan de autonome gemeenteraden is.

Tijd tot 20 november a.s. voor invullen zienswijze en verzoek tot volksraadpleging.
We zijn eigenlijk net begonnen dus alle hulp is welkom.
Vul vooral ook zelf uw zienswijze in op het voorliggende herindelingsbesluit. Er is alle tijd tot 20 november, dus we willen zoveel mogelijk zienswijzen verzamelen met daarbij het verzoek om een volksraadpleging te houden. Gaat u ons helpen?

Alvast bedankt!

Invullen zienswijze op:
http://www.enqueteviainternet.nl/Response.aspx?survey=Zienswijze_herindeling_Hoeksche_Waard&NoCache=465833ca-cb03-455a-98b2-f16cd8097d97.

Wilt u hulp bij het invullen van zo’n zienswijze, dan kunt u contact opnemen met:
Riene Verburgh, rieneverburgh@gmail.com telefonisch: 06-12 43 87 64 na 12.00 uur.

Graag rekent het “burgercomité” op u, laten we er met z’n allen een democratisch succes van maken. Niet voor onszelf, maar voor onze prachtige en democratische Hoeksche Waard.
Namens “Burgercomité Herindelen Nee; Volksraadpleging Ja”

Mening Cromstrijen'98:
Wij juichen dit initiatief van het “Burgercomité" van harte toe.

STOP deze ondemocratische trein.

Laat uw mening blijken door het invullen van uw zienswijze.

Tot nu toe is gedeputeerde Rogier van der Sande alleen bezig geweest met het uitvoeren van zijn opdracht ”herindelen”.

En dat noemt hij dan “niets doen is geen optie”.

Naar onze inwoners luisteren, dat lijkt ons de beste optie.

Terug naar actueel