Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Herindeling bespaart geen geld

13-7-2014 Bron: VNG

Blijkt toch maar weer dat uw lokale partij uw belangen blijft behartigen. De VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is het ook met ons eens en is tegen herindelingen.

Het kabinet wil door gemeentelijke herindeling een miljard euro per jaar besparen. Maar na herindeling dalen de uitgaven niet, zelfs niet bij de kleinste gemeenten. De gemeentelijke voorzieningen worden er ook niet beter van. Herindeling om financiële redenen is dus zinloos.

Dat schrijft het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO) in het vakblad ESB.

COELO vergeleek de uitgaven per inwoner in de periode 2002-2013 in gemeenten die wel en gemeenten die niet werden heringedeeld.

Steun in de rug:
Het onderzoek is een steun in de rug om van deze onterechte korting af te komen.
Het kabinet heeft deze korting ingeboekt met het idee dat gemeenten verplicht zouden moeten fuseren en dat dat geld zou opleveren.

De VNG heeft daar meteen bezwaar tegen gemaakt, omdat gemeenten sowieso niet verplicht moeten worden tot herindeling en het bovendien heel twijfelachtig was of herindeling tot kostenbesparing zou leiden.

Vorig jaar al is het kabinet op de verplichte fusies teruggekomen, maar de structurele bezuiniging bleef staan, tot groot ongenoegen van de VNG. Met het onderzoek van het COELO heeft het kabinet wat de VNG betreft geen enkel argument meer om vast te houden aan deze onredelijke opschalingskorting.

Mening Cromstrijen'98:
Meer informatie:
U vindt het persbericht en het artikel in het vakblad ESB op de website van het COELO, klik op de link "VNG" boven dit stuk.

Terug naar actueel