Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Herindelingsvoorstel Hoeksche Waard is naar de Tweede Kamer

20-10-2017 Bron: Cromstrijen'98

Het demissionaire kabinet heeft het wetsvoorstel onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierdoor moeten 86.000 inwoners van de Hoeksche Waard volgend jaar pas op 22 november naar de stembus en vinden er definitief geen verkiezingen in maart 2018 plaats. Hetzelfde geldt voor de andere ‘gemeenten’ als Vijfheerenlanden en Haren, die ook moeten gaan herindelen.

De Tweede Kamer beslist dit najaar over de kwestie. Zij spreken zich dan uit over het voorstel, waarin staat dat de vijf gemeenten per 1 januari 2019 moeten samensmelten. Daarna is het nog de beurt aan de Eerste Kamer. Naar verwachting zal behandeling in de Eerste Kamer pas in januari 2018 plaats kunnen vinden.
De politieke tegenstanders van een herindeling geven de moed echter nog niet op. Al maanden, zo niet jaren, hebben zij intensief contact met hun bondgenoten in de Tweede Kamer. Zij hopen vooral dat de Kamerleden oog hebben voor de burgerpeiling, die in drie van de vijf gemeenten op eigen titel werd gehouden bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.
De uitslag van de burgerpeiling in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk, tegenstander van de herindeling, was kraakhelder: geen herindeling. Maar dat advies werd destijds door de provincie in de wind geslagen omdat een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ tegen de herindeling, zoals de vraag luidde, geen recht zou doen aan de discussie.
Wel werd in het voorstel van de provincie aan minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) geschreven dat er geen overtuigende steun is voor een herindeling, maar dat de huidige situatie ook niet de voorkeur geniet.
Is het besluit van de Tweede- en Eerste Kamer later dit jaar positief voor een herindeling, dan hebben de vijf gemeenten nog een jaar de tijd om de herindeling voor te bereiden. Dat zal nog een hele kluif worden aangezien vijf ambtelijke organisaties ineen moeten worden geschoven. Vooral aan de top zullen een aantal banen komen te vervallen.

Mening Cromstrijen'98:
Gaat de Tweede Kamer de uitermate zwakke argumenten/onderzoeksrapporten gebruiken voor een besluit tot herindelen en daarmee de mening van inwoners negeren of zal dit toch andersom zijn? Gaan zij de burgerpeilingen ook ter zijde leggen, zoals de Provincie dat ook heeft gedaan?
Het uur van de waarheid over de democratie in Nederland is aangebroken.
Wat er ook besloten wordt, Cromstrijen'98 blijft in welke vorm dan ook de belangen van de inwoners altijd behartigen.

Terug naar actueel