Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Herschikking portefeuilles door het college afgerond

21-10-2012 Bron: Cromstrijen'98

Zoals bekend benoemde de gemeenteraad van Cromstrijen op 25 september 2012 Bas als wethouder van de gemeente Cromstrijen en volgt daarmee officieel Ineke op. Tevens vervallen de waarnemingen van Hans, Peter en Ad en vervult Bas weer de volwaardige taak voor Cromstrijen'98.

Met deze nieuwe verdeling pakt Bas voor een groot deel de door Ineke opgestarte portefeulles weer op. Als trekker van het project Numansdorp Zuid, Volkshuisvesting (regionale woonvisie, woonvisie Cromstrijen), Ruimtelijke ontwikkeling (bestemmingsplannen, landgoederen, glastuinbouw, ruimtelijke aspecten bedrijventerreinen) en Beheer en onderhoud van het openbaar gebied (bouwrijp- en woon rijp maken nieuwe woon- en werkgebieden, herinrichting en reconstructie bestaand gebied).

Mening Cromstrijen'98:
Mooi dat Bas, met zijn extra inzet, de aan Cromstrijen'98 toegewezen portefeulles voor deze periode weer kan gaan behartigen.
Nogmaals danken wij Hans, Peter en Ad voor de waarnemingen in de afgelopen periode.

Terug naar actueel