Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Het jaar van de waarheid, 2017

31-12-2016 Bron: Cromstrijen'98

In 2016 is er reeds het een en ander gebeurd, maar in 2017 moeten er voor Cromstrijen vele zaken op hun plaats gaan vallen. Zowel ten aanzien van de bestuurlijke toekomst, maar ook ten aanzien van het uitvoeren van diverse plannen rond de vitalisering van Klaaswaal en Numansdorp, die nu tot uitvoering moeten gaan komen.

Enkele van de zwaarwegende onderwerpen van de afgelopen tijd waren en zijn nog steeds:

Randweg Klaaswaal:
Wij hebben dit onderwerp tijdens de verkiezingen in 2014 hoog op de agenda gezet. Onze motie is inmiddels door alle politieke partijen volledig ondersteund, hetgeen heeft geresulteerd in het besluit om de randweg te gaan aanleggen. Daarnaast is besloten om adequate maatregelen te gaan nemen om verkeer remmende maatregelen aan te brengen op de centrale as in Klaaswaal.

Vluchtelingenvraagstuk:
Ondanks dat dit onderwerp wat lager op de agenda is komen te staan, hebben wij in 2016 optimaal ingezet om de belangen van de inwoners te behartigen. Als enige partij hebben wij snel gereageerd op het agendapunt dat er in Numansdorp een noodopvanglocatie dichtbij een woonwijk zou worden geplaatst. De inwoners zijn door ons net op tijd geïnformeerd over hun inspraakrecht waar de gemeente volledig aan voorbij dreigde te gaan.

Bestuurlijke toekomst:
Ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van Cromstrijen zijn we voor ons gevoel overgeleverd aan de provincie. Met de gedeputeerde van der Sande voorop, getuigt dit niet van een democratisch proces. Het is duidelijk in tegenspraak met wat Jaap Smit (commissaris van de Koning ) op 7 december 2016 bij de raadsledenontmoetingvan zijn staf verlangt. Zijn mening is na zijn laatste bezoek aan de Hoeksche Waard 180 graden gedraaid. Zie onderstaande tekst van zijn speech.

Citaat Raadsledenontmoeting 2016:
'Samen verantwoordelijkheid voor de democratische rechtsstaat.
"Inwoners zijn geen klant van de overheid, maar zijn mede-eigenaar. Een actieve participatie van burgers is de kracht van de democratie." Dit zei de commissaris van de Koning, Jaap Smit, tijdens de tweede Raadsledenbijeenkomst in het Provinciehuis in Den Haag op 7 december 2016. Ook Piet Hein Donner, vicepresident van de Raad van State sprak de volksvertegenwoordigers toe. Zo vindt hij het geen goed idee dat volksvertegenwoordigers slechts doorgeefluik zijn van de wensen en opvattingen van hun achterban. Donner haalde hiervoor de grondwet aan, waarin staat dat volksvertegenwoordigers zonder last of ruggespraak moeten kunnen stemmen.
Piet Hein Donner en Jaap Smit gingen onder meer in op een aantal ontwikkelingen, die van invloed zijn op het functioneren van raden en staten. Naast vernieuwingen in het openbaar bestuur, zoals de veranderende verhouding tussen overheden onderling en die tussen de overheid en burgers, werd tijdens de bijeenkomst ook stilgestaan bij de vraag 'hoe worden inwoners weer deelgenoot van het politieke spel?'.

Jaap Smit: "Bestuurders zijn collectief verantwoordelijk voor goed bestuur. Vertrouwen in de politiek begint bij goed functioneren, waarbij bestuurders hun eigen belang ondergeschikt maken aan het gemeenschappelijk belang. Dat is wat zo hard nodig is in deze tijd waarin veel op het spel staat. Kwaliteit, focus op het grotere belang en oprechte zorg over de toekomst van onze democratische rechtsstaat".

De gehele speech


Mening Cromstrijen'98:
Als gerenommeerde personen als de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, en Piet Hein Donner, van de Raad van State, de Grondwet al niet goed kennen op het terrein van lokaal bestuur, hoe ligt dat dan op het terrein van een geforceerd herindelingsbesluit. Men haalt namelijk uit de grondwet aan dat volksvertegenwoordigers zonder last of ruggespraak moeten kunnen stemmen. De term ruggespraak is al geruime tijd uit de grondwet gehaald. Zij moeten dat als geen ander weten.

Ook in 2017 gaan wij voor honderd procent voor de inwoners van Cromstrijen.

Uw mening over de bestuurlijke toekomst vragen wij op 15 maart 2017 en wij zullen met de uitkomst daarvan uw belangen verder blijven behartigen.

Tot op heden zijn wij van mening dat het fundament tot een herindeling niet is gelegd, niet door de voorstanders van een herindeling, maar ook niet door de provincie. De herindeling wordt ons zonder goede onderbouwing zonder meer opgelegd.

Voor ons blijft daarom een versterkte samenwerking binnen Hoeksche Waardse gemeenten de enige optie.
Terug naar actueel