Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Impasse centrumplan klaaswaal

24-2-2009 Bron: Cromstrijen'98

Al tientallen jaren is er door verschillende colleges veel geld en energie gestoken in diverse plannen voor het centrum in Klaaswaal.

Er is veel nagedachtover hoe Klaaswaal leefbaar te houden. Daar hoort een levendig centrum bij met toereikende voorzieningen. Met een bepaalde kwaliteit… een goede uitstraling!

Door allerlei oorzaken en niet in de laatste plaats de huidige economische situatie dreigt een stagnatie in de plannen.
In het Kompas van vrijdag 12 december 2008 konden wij lezen dat het college de reguliere bouwvergunning heeft verleend voor het oprichten van een appartementengebouw met supermarkt op het perceel Voorstraat, Kerkstraat en Molendijk in Klaaswaal (deelplan 1).

Tellen wij dan de periode erbij voor het maken van mogelijke bezwaren dan zou er maart/april gestart kunnen worden!!

Zonder dramatisch te doen: het gaat mij als inwoonster van Klaaswaal ( ongeveer 50 jaar woon ik alles bij elkaar in Klaaswaal) ontzettend aan het hart om te zien dat het niet goed gaat met de ontwikkelingen met mijn dorp!

Een basis voorziening als een supermarkt moet behouden blijven voor een dorp.
We horen van de problemen waar de supermarkt momenteel tegen aan loopt, wekelijks soms dagelijks komen allerlei monteurs die er alles aan doen om de zaak draaiende te houden.
ARBO EN GEZONHEIDSASPECTEN kunnen in het geding komen etc.

Wij verwachten van dit college dat zij alles in het werk zullen stellen om uit de impasse te komen en met een positieve instelling de schouders er onder zullen zetten!
Wij mogen ookaannemen dat de ontwikkelaar mee wil zoekennaar oplossingen??!!

Wat wordt er gedaan met de leegstaande panden?
Is bekend bij het college WAT DAAR GEBEURD???
Wat gaat er gebeuren met de nog steeds toenemende verpaupering???

Ineke Korbijn