Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Izaäk van der Giesen uit onze fractie

9-10-2016 Bron: Cromstrijen'98

In de afgelopen maanden is gebleken dat er over bepaalde onderwerpen een groot verschil van mening is ontstaan tussen de heer van der Giesen en de overige fractieleden. Deze meningsverschillen zijn onoverbrugbaar gebleken, waardoor een optimale samenwerking niet meer mogelijk is.

Onze positie in de besluitvorming over het al of niet herindelen is een grote voedingsbodem geweest voor het uit elkaar groeien binnen de fractie. Tijdens de laatste raadsvergadering van 27 september jl. is de emmer overgelopen toen de heer van der Giesen totaal onverwacht tegen de motie voor de burgerpeiling stemde.

In de afgelopen twee weken is het voor de fractieleden en voor de heer van der Giesen duidelijk geworden dat het niet goed is om zo door te blijven gaan. In overleg met het bestuur van Comstrijen'98 heeft hij besloten om zich van de fractie af te splitsen en voor de resterende raadsperiode solitair verder te gaan als de fractie van der Giesen.

Mening Cromstrijen'98:
Wij vinden het een logische beslissing om de mening van de inwoners te vragen als er besloten wordt om de gemeente Cromstrijen op te heffen om tot één gemeente Hoeksche Waard te komen. Vooral als er geen enkele onderbouwing voor een herindeling geleverd is en daarmee het fundament ontbreekt. Om de belofte aan de kiezers waar te maken is het een vereiste dat de partij daarin een eenheid vormt. Een individueel fractielid kan soms een afwijkende mening hebben, maar bij een zwaar dossier als herindeling overstijgt dit de persoonlijke belangen en moet het fractielid concessies doen of uit de fractie stappen. Wij vinden het jammer dat het zo is gelopen, maar respecteren het wijze besluit van de heer van der Giesen om de eer aan zichzelf te houden.

Terug naar actueel