Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Kadernota 2012

20-6-2012 Bron: Cromstrijen'98

Ons thema voor dit jaar is:

“Toch een goed gevoel, ondanks de crisis”
Algemene beschouwingen en reacties bij Kadernota 2012.

Voorlopig hebben wij nog een vertrouwenwekkend vooruitzicht met deze begroting, maar we hebben geen enkel zicht op wat ons de komende jaren nog financieel te wachten staat.

Voorzitter: Namens de fractie van Cromstrijen’98 zullen wij een aantal programma’s de revue laten passeren.

PROGRAMMA 0.
Openbaar bestuur:
Met het oog op de discussies over de diverse Gemeenschappelijke Regelingen zijn wij zeer tevreden over de RAD, laat dit een voorbeeld zijn voor de anderen.

Personeel en organisatie:
Wij vinden dat bij noodzakelijke inhuur van specialistische kennis eerst bij onze buurgemeenten navraag gedaan moet worden, voordat wij dure bureaus of zzp-ers gaan inhuren.

PROGRAMMA 1.
Openbare orde en veiligheid:
Cromstrijen’98 blijft er bij dat ordehandhaving een politie taak is.
Voorzitter:
Ook moeten wij allert zijn dat onze veiligheidsregio en met name de brandweer geen bodemloze put gaat worden??

PROGRAMMA 2.
Verkeer, Vervoer en Waterstaat:
Nu de Voorstraat in Numansdorp een opwaardering krijgt, moet dit, na de afronding van het Adrianus Kranenburgkwartier, ook gelden voor de Voor- en Kerkstraat in Klaaswaal.
Voorzitter:
Deelt u deze mening met ons??

PROGRAMMA 3.
Economische Zaken:
Voorzitter:
We zijn zeer benieuwd naar de status van het regionale bedrijventerrein, kunt u ons inlichten of er zich al gegadigden gemeld hebben zodat onze inbreng niet verloren gaat??

PROGRAMMA 5.
Cultuur en recreatie:
Wij zijn een voorstander om de sportaccommodaties in eigenbeheer te houden, op termijn blijkt dit altijd voordeliger.
Voorzitter:
Graag attenderen wij u er op dat Klaaswalenaren ook graag een wandel- en fietspad willen en dit liefst in een op korte termijn aan te leggen bos of mooi park.
Misschien kan er dan gelijktijdig een uitrenplaats voor honden gerealiseerd worden??

PROGRAMMA 6.
Sociale voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening:
Voorzitter:
Het fuseren van de welzijnsinstellingen in de Hoeksche Waard heeft voor ons geen enkele toegevoegde waarden, het kan alleen leiden tot financiële risico’s??

PROGRAMMA 7.
Volksgezondheid en Milieu:
Voorzitter:
Waarom doen we niets aan het milieu en hoe is het gesteld met de “footprint” van Cromstrijen??

PROGRAMMA 8.
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting:
Wij zijn van mening dat de verminderde regeldruk niet tot een mooie dakkapellenlijn zorgt in onze wijken, maar wij zijn wel verheugd dat de inwoners meer eigen inbreng kunnen hebben in hun bouwwerken.

PROGRAMMA 9
Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen:
Iedereen is er inmiddels wel van doordrongen dat de tijden in snel tempo aan het veranderen zijn. Allertheid en anticiperen blijft van wezenlijk belang.

Voorzitter, het thema van Cromstrijen’98 bij de bespreking van deze kadernota zegt voldoende.

Ik dank u voor uw aandacht, Fractie Cromstrijen’98

Mening Cromstrijen'98:
Onze fractie is zeer verheugd met de reacties op de kadernota 2012 welke in brede zin is aangenomen. Natuurlijk zijn er opmerkingen, en dit keer alleen opbouwende kritieken en aanvullingen geweest, zoals een coalitie en oppositie gedrag behoort.

Jammer vonden wij de negatieve geluiden van de PvdA ten aanzien van het “Numansdorp-Zuid” project, ze noemde dat het project “om zeep is geholpen”, waar bij in deze periode juist vooruitgang geboekt is in zowel de verder uitwerking als ook de door de Raad opgedragen financiële afwikkeling.
Cromstrijen’98 heeft ook aangegeven dat het niet mee valt om een project dat door hun wethouder in de vorige periode bijna drie jaar heeft stil gelegen, zowel in de uitwerking als financieel, weer vlot te trekken

Wij vonden het spijtig dat Groen-Links niet aanwezig was.

Al met al een nota waar we gezamenlijk mee verder kunnen werken met, voor ons gevoel, een gezamenlijke ambitie.

Terug naar actueel