Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Kadernota 2015

9-7-2014 Bron: C'98, Kadernota 2015 (PDF)

Ons thema voor dit jaar is:

“Streven naar verantwoorde samenwerkingen”
Algemene beschouwingen en reacties bij de Kadernota 2015.

Cromstrijen’98 wil hierbij als eerste alle medewerkers aan deze nota bedanken voor de inzet en betrokkenheid.

Voorzitter:
Cromstrijen’98 is niet voor niets de grootste partij geworden.

Naast ons consequente beleid hebben de inwoners van Klaaswaal en Numansdorp ook gekozen niet zonder meer overgeleverd te willen worden aan de grillen en grollen van een herindeling en dat zij, onze inwoners, daar hun mening ook over willen uiten.

Cromstrijen’98 zal zich, samen met de coalitiepartners en u als Raad, de komende periode inzetten de samenwerking tussen de HW-gemeenten daar waar nodig te bevorderen en te verbeteren.

Voorzitter:
Graag willen wij nog enige programmaonderdelen de revue laten passeren:

PROGRAMMA 0.
Openbaar bestuur
Er zijn nog wel enkele kopzorg dossiers maar in het algemeen loopt het naar wens.

PROGRAMMA 1.
Openbare orde en veiligheid
In 2013 zien wij een verlaging van o.a. de woninginbraken in onze gemeente.
Of dit mede te danken is aan het in dat jaar opgerichte buurtpreventieteam is niet aan te geven, echter het is een positief gegeven. Cromstrijen’98 wil doorgaan op de ingeslagen weg tot handhaving en controle.

PROGRAMMA 2.
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Cromstrijen’98 had nog hoop op een snelle aanleg van de oostelijke randweg in Numansdorp.Door de aanleg van deze weg had de verkeersoverlast in de woonwijken rond het centrum van Numansdorp flink afgenomen.
Tevens zetten wij ons in voor realisering van een rondweg Klaaswaal.

Voorzitter:
Nog steeds ontvangen wij klachten van bewoners in 50 en 30 km-zones, ook de tijdelijk ingestelde, dat er te hard word gereden. De portefeuillehouder vragen wij derhalve de politie te activeren voor handhaving.

PROGRAMMA 3.
Economische zaken
1.Sociaal domein; Participatie wet, de AWBZ en Jeugdhulp.
2.Bedrijventerrein.
3.Numansdorp-Zuid.
Voorzitter:
Wij hadden ons graag tot de eerste twee beperkt, de derde zal nu zeker een deel van onze vitaliteit gaan opslokken.

PROGRAMMA 6.
Sociale voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening
Per 1 januari 2015 zullen de Participatiewet, de wet AWBZ en de Jeugdhulp overgaan naar de gemeenten.
Cromstrijen’98 vindt het belangrijk, dat dit op een verantwoorde wijze gebeurd. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en willen dat niemand buiten de boot valt.

PROGRAMMA 8.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Uitvoering van Plan A” zal zijn doorgang vinden, inbreilocaties ed. Plan A ligt stil, met dank aan de belanghebbenden.

PROGRAMMA 9
Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
Voorzitter:
Cromstrijen’98 zal zich evenals in voorgaande jaren inspannen, dat onze inwoners, ondanks alle taken die de overheid op ons afvuurt, gespaard blijven voor lastenverhoging.
Wij betalen allemaal al genoeg belasting. Maximaal 1,5% per jaar is voor ons voldoende.

Mening Cromstrijen'98:
Namens de fractie van Cromstrijen’98 dank ik u voor uw aandacht.

Terug naar actueel