Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Kadernota 2016

25-7-2015 Bron: C'98, Kadernota 2016 (PDF)

Ons thema voor dit jaar is:

“Wat blijft er over voor de Cromstrijenaren”
Algemene beschouwingen en reacties bij de Kadernota 2016.

Cromstrijen’98 wil hierbij als eerste idereen bedanken voor de inzet en betrokkenheid bij het samenstellen van deze nota, maar ook met hun inzet bij het assisteren van onze inwoners bij de invoering van alle nieuwe regelgeving dit afgelopen jaar.

Voorzitter; Cromstrijen’98 wil deze keer niet in gaan op alle afzonderlijke programmapunten, wij zijn zeer tevreden over de aanpak van het sociale domein en de omgevings- en financiële insteek bij deze kadernota. Ook hebben wij een duidelijke beantwoording ontvangen op onze schriftelijke vragen.
College bedankt en ga zo voort.

Voorzitter; Waarom ons thema van dit jaar “Wat blijft er over voor de Cromstrijenaren”.
Cromstrijen’98 maakt zich zorgen hoe wij naar de toekomst onze Cromstrijenaren kunnen blijven voorzien van goede zorg en veiligheid, maar ook ontspanning en het leefplezier in onze kernen Klaaswaal en Numansdorp.

Voorzitter; morgen zitten we als Hoeksche Waardse raden weer bij elkaar voor een tussenrapportage van de OBT onderzoeken. Wij blijven positief kritisch staan ten aanzien van dit proces maar, of de response op deze enquête tot het “fundament” zal leiden zoals wij dat als Cromstrijen’98 voorstellen is nog maar de vraag.

Voorzitter; wij hebben in dit kader toch nog enkel vragen en opmerkingen voor de portefeuillehouders:
•Als het gaat om onze brandweer; onzekerheid bij onze vrijwilligers. De VRZHZ (Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) komt maar niet tot een beslissing, wij verwachten van de portefeuillehouder een adequate aanpak zodat op korte termijn onze vrijwilligers wel duidelijkheid krijgen!!
•Als het gaat om veiligheid en woonomgeving; er kan wat ons betreft meer verwacht worden van onze BOA en politie, meer signaleren en handhaven. Het kan niet zo zijn dat wij pas reageren na berichten in de media, ook hier extra alertheid gewenst??

•Als het gaat om het sociale domein; vragen wij aandacht voor sommigen inwoners die geen duidelijkheid naar de toekomst hebben ten aanzien van hun indicatie en de bijbehorende status, wij verzoeken de portefeuillehouder deze inwoners snel duidelijkheid te bieden??

•Als het gaat om enkele welzijns organisaties die financieel in zwaar weer zitten; voorzitter ook hier moet op korte termijn duidelijkheid komen hoe hier mee om te gaan maar ook de status van de vrijwilligers bij deze organisaties??

•Als het gaat om onze vitaliteit van onze kernen; De Torensteepolder is een belangrijke stap naar een vitalisering van Numansdorp, de communicatie met de provincie loopt goed,hoe is het met de communicatie naar de belanghebbenden en inwoners, zitten we nog in de tang tussen de bewoners van de Schuringsedijk en de eigenaar van t’Hoofd en van Prooijen??
Voor Klaaswaal staat naast de aanleg van een park en wandelpaden in en rond de kern ook de ontwikkeling van de randweg hoog op onze wensenlijst graag vernemen wij van de portefeuillehouder de status van deze ??

•Als het gaat om de financiën; de laatste tijd zijn we geconfronteerd met wisselende uitkeringen uit het gemeentefonds en onze aandeelhouderschappen, kan dit naar de toekomst voor onze financiële positie onvoorziene nadelige gevolgen gaan krijgen??

Mening Cromstrijen'98:
Namens de fractie van Cromstrijen’98 zien wij uw beantwoording tegemoet en dank ik u voor uw aandacht.

Terug naar actueel