Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Klopt de veronderstelling van Pro Hoeksche Waard wel??

28-12-2012 Bron: Cromstrijen'98

In reactie op de brief d.d. 26 november 2012 van Pro Hoeksche Waard. De aanleiding tot het schrijven van bovengenoemde brief is ingegeven op grond van een initiatief voor de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard door de PvdA- en Groen Links Hoeksche Waard.

Pro Hoeksche Waard is van mening dat op dit moment meer stemmen worden gehoord die één gemeente Hoeksche Waard bepleiten zoals: een aantal politieke partijen en organisaties zoals de ondernemersvereniging HW, het HW-landschap, LTO, HW-wonen, Zorgwaard, Rabobank enz.enz.
Pro Hoeksche Waard ziet de voordelen vooral in de vorm van een krachtdadiger gemeentebestuur, die een gemeenschappelijk belang beter aan zou kunnen pakken. Zij spreekt zelfs, dat één gemeente HW zal resulteren in meer bestuurskracht, professionaliteitsverbetering en een verbeterde dienstverlening, waarbij dit zal leiden tot meer ambtelijk specialisme, grotere financiële mogelijkheden en een minder kwetsbare organisatie.

Mening Cromstrijen'98:
Cromstrijen´98 is van mening dat Pro Hoeksche Waard de vorming van één gemeente HW idealiseert.
Vanuit het oogpunt van de ondertekenaars (de diverse organisaties), heeft Pro Hoeksche Waard ten dele gelijk, immers wat is mooier voor een organisatie om het eigen belang slechts bij één gemeente te moeten bespreken in plaats van bij vijf. Hier valt winst te behalen.
Pro HW probeert naar onze mening uit zelf belang tweespalt te zaaien tussen de bewoners, politieke partijen en sommige gemeentebesturen. Bovendien schildert men de huidige gemeentebesturen af als zijnde niet professioneel en niet daadkrachtig.
In onze ogen een dolksteek in de rug van de vele positief ingestelde hardwerkende gemeentebesturen en ambtenaren.
Men gaat geheel voorbij aan de belangen van de inwoners van deze gemeenten en doet voorkomen, namens hen te spreken. Veel inwoners, met name in een aantal kleine dorpen zijn de laatste herindeling niet vergeten, waarbij, ondanks alle beloften ten spijt, de noodzakelijke voorzieningen niet werden gespaard.
Men huivert terecht, zo is onze inschatting voor weer een herindeling.
Een groter verband (één gemeente) behoeft niet perse een verbetering te zijn, zoals wordt gesuggereerd. Schaalvergroting leidt altijd tot een afstandelijker gedrag, wat dan ook gaat gelden naar onze inwoners en daar waken wij voor.

Terug naar actueel