Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Leuk is het niet dat er bezuinigd moet worden

17-2-2011 Bron: Cromstrijen'98

Onze onderbouwing met betrekking tot het amendement en de motie naar aanleiding van de bezuinigingen zoals verwoord in de Raadsvergadering van 15 februari 2011.

Voorzitter;

Leuk is het niet dat er bezuinigd moet worden en zeker niet als je ook nog niet weet hoeveel.

In 2002 toen Cromstrijen’98 ook in het college plaats nam stonden we eerlijkgezegd voor een nog grotere uitdaging.
Toen stonden we als gemeente behoorlijk in het rood en op de rand van een zogenaamde artikel 12 gemeente.
Ook toen hebben we met de inzet van inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven binnen vier jaar dit weten om te buigen van een negatieve bestedingsruimte van 2 procent naar ruim 15 procent positief.

De situatie waarin we nu zitten is wel even anders.
Nu hebben we te maken met een ons inziens nogal onduidelijk overheid, deze weet wel te melden dat we als gemeente minder toebedeeld krijgen uit De-Haag maar hoeveel, daar moeten we nog even naar raden.

Gelukkig hebben we in dit huis een zeer sterke en gedreven afdeling financiën die veel werk heeft verzet.
Zij hebben een “Productenboek met bezuinigingsmogelijkheden” opgesteld.
Met dit boekwerk in de hand heeft het college een voorstel aan de raad voorbereid met bezuinigingen welke we in 2012 moeten gaan uitvoeren.
Dit voorstel is wel gebaseerd op het bedrag wat we hoogstwaarschijnlijk moeten gaan bezuinigen.

Natuurlijk is het zo, dat wij niet staan te juichen om waar dan ook te moeten bezuinigen, echter zijn wij wel van mening dat we niet achterover kunnen gaan zitten en te gaan potverteren.
En of dat nu bezuinigingen zijn op basis van de “kaasschaafmethode” of de “Vermeend-theorie”, als het je raakt is het nooit leuk.

Op 17 januari tijdens de openbare bezuinigingsvergadering is bezwaar gemaakt tegen een aantal door het college voorgestelde bezuinigings maatregelen, en daar hebben wij goed naar geluisterd.
Toch menen wij als Cromstrijen'98 er goed aan te doen grotendeels met de bezuinigingsvoorstellen van het college in te stemmen.

Waar wij wel menen dat de bezwaren terecht zijn, en denken daar elders dekking voor te hebben gevonden, dit zodat de Geitenwei in Klaaswaal kan blijven bestaan, en de activiteiten die nu in het Korstanjehuis plaatsvinden willen ook zeker in stand houden, weliswaar moet het college op zoek gaan naar een passende locatie ter vervanging van het Korstanjehuis.

Onze fractie is van mening dat de inventiviteit van de gevestigde bibliotheken in de Hoeksche Waard groot genoeg is om intern naar bezuinigingen te zoeken en met een vermindering van 2,5 procent op de voorgestelde 10 procent accepteren wij niet als een bibliotheek in onze gemeente zijn deuren moet sluiten.

Ten aanzien van de OZB menen wij dat het niet verstandig is de huizenbezitters extra te belasten, mede gezien de nog steeds stagnerende woningmarkt en het laten bij de 1,5 procent inflatiecorrectie.

Waar wij altijd al moeite mee hebben gehad is het door onze inwoners laten betalen van de veiligheid in onze gemeente. Wij als Cromstrijen’98 vinden dat de Politie zijn verantwoordelijkheid moet nemen en dit niet over moet laten aan een BOA of beveiligingsbedrijven.
Wij zullen dan ook onze burgemeester er op blijven aanspreken dat hij moet zorgen voor handhaving en veiligheid, en wel door de Politie, voor ons de enige organisatie met juiste bevoegdheden.
Wel stemmen wij in met de extra kosten om op korte termijn toch te kunnen handhaven.

Voorzitter:

Tenslotte hopen wij later dit jaar, als de werkelijke rijks bezuinigingen bekend zijn, dat wij kunnen zeggen dat de gemeente Cromstrijen het goed heeft ingeschat en dat een 2e bezuinigingsronde niet nodigzakelijk hoeft te zijn.

Dit namens de fractie van Cromstrijen’98

D.L. Polderdijk, R.H.C. Tamerius en B. Boelhouwers

Mening Cromstrijen'98:
Spreekt voor zich.

Terug naar actueel