Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Mantelzorg is belangrijker dan ooit

10-1-2015 Bron: Cromstrijen'98

Nu na de verandering in de zorg per 1 januari 2015 is mantelzorg nog belangrijker geworden. Er wordt immers nog meer gekeken naar wat degene die zorg nodig heeft nog zelf kan. Als blijkt dat dit niet voldoende lukt, dan wordt gekeken wat de sociale omgeving rond de zorgbehoevende kan betekenen.

Het beleid van de gemeente is erop gericht om mantelzorg te stimuleren. Een familielid, een kennis, of bekende uit de naaste omgeving van betrokkene kan ingezet worden. Er wordt momenteel gewerkt aan bepaalde voorzieningen die vanuit de gemeente nodig zijn om deze mantelzorgers voldoende te ondersteunen.

Ondanks dat de wethouder hier goed mee bezig is, blijft Cromstrijen’98 bewaken dat dit voldoende en adequaat gebeurt. Zo is er tijdens de commissievergadering MZ gevraagd om aandacht voor de integriteit in de zorg, zo hier en daar loopt dit nog wel eens fout. De zorgbehoevende is uitermate kwetsbaar en de zorgverlener zit in een bepaalde vertrouwenspositie. In de krant lees je genoeg verhalen over dat er af en toe dingen uit huis verdwijnen, de spullen liggen ook zo voor het pakken. De wethouder heeft toegezegd dat er extra aandacht hieraan geschonken wordt bij het maken van afspraken met diverse zorgverleningsinstanties. Men beseft voldoende dat zowel de hulp in de huishouding als degene die de hulp nodig heeft een bepaalde bescherming moeten hebben tegen mogelijke misstanden.

Mening Cromstrijen'98:
Zijn er inwoners die met dit zorgbeleid negatieve ervaringen hebben, neem dan contact op met ons. Wij behartigen in de politiek namelijk uw belangen en zullen waar kan actie ondernemen.

Gera Goudenketting en Werner de Jong

Terug naar actueel