Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Meer ruimte voor sportverenigingen

13-7-2014 Bron: Cromstrijen'98

Schenktijden nieuwe "Drank- en Horecawet" toch per direct ruimer ingevuld in Cromstrijen.

In de commissievergadering van 26 juni 2014 dreigde de commissie ABZ in te stemmen met de afgesproken evaluatie m.b.t. de schenkingstijden einde dit jaar, begin 2015 en pas daarna over te gaan tot een eventuele aanpassing hiervan.

Cromstrijen’98 merkte op dat ten gevolge hiervan een zomerseizoen voor de vereniging verloren dreigde te gaan en stelde de portefeuillehouder de vraag waarom dit zo lang moest duren?

Er werd ons zelfs, door een vereniging, een raadsbesluit gezonden waarin de gewenste verruimde, schenkingstijden reeds stonden vermeld.
Wij vonden dit een vreemde zaak.

In de dagen hierna is er diverse malen contact geweest met de portefeuillehouder en na onderzoek bleek dat er een onjuiste versie van het besluit was gepubliceerd.
Naar een passende snelle oplossing zou worden gezocht.

De oplossing resulteerde in een z.g. “motie vreemd aan de orde van de dag” die in de raad van dinsdag 8 juli 2014 werd ingediend en op de SGP na door alle partijen is ondertekend.

Zoals u inmiddels vernomen zult hebben zijn de schenkingstijden in de Algemene Plaatselijke Verordening m.b.t. de Drank- en Horecawet aangepast.

Dit betekent dat er per direct genoemde schenkingstijden kunt hanteren.

Mening Cromstrijen'98:
Dus beste sporters, laat u uw gezonde sportieve inspanningen nu niet verloren gaan, maar realiseert u zich wel dat als er "te veel" in het spel voorkomt dit een verkeerde uitwerking kan hebben.

Terug naar actueel