Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Meerderheid van Gemeenteraad stemt tegen de motie “Subsidies”

9-1-2018 Bron: Cromstrijen'98

Het betreft een motie van Cromstrijen'98 om duidelijk te maken dat de toegekende subsidies niet mogen lijden onder een nieuwe bestuurlijke toekomst wat die ook zijn moge.

Bij Cromstrijen'98 zijn de afgelopen maanden meerdere signalen binnengekomen over de angst van verenigingen en andere instanties, die subsidies ontvangen van de Gemeente Cromstrijen. Die angst wordt ingegeven door de grote onzekerheid over de bestuurlijke toekomst. Als er besloten wordt tot een herindeling, dan heeft de Gemeente Cromstrijen hier namelijk geen zeggenschap meer over, omdat onze gemeente dan opgeheven wordt.
De coalitie ondersteunt deze motie, omdat zij het belang hiervan goed inschat, maar kreeg helaas geen meerderheid. Dat komt hoofdzakelijk door de vertrokken twee raadsleden uit de partij van Cromstrijen'98, alsmede door een raadslid van een andere coalitiepartij. Zij keren de coalitie regelmatig de rug toe. De coalitie heeft, in tegenstelling tot wat de inwoners gekozen hebben, geen meerderheid meer in de raad. De huidige raad is derhalve niet meer representatief te noemen.

Mening Cromstrijen'98:
Cromstrijen'98 is van mening dat er door volksvertegenwoordigers geluisterd moet worden naar de signalen uit de bevolking en dat hier iets mee moet worden gedaan. Wij betreuren het ten zeerste dat 8 van de 15 raadsleden dit zomaar ter zijde schuiven. De motie zou namelijk geen aardverschuiving teweegbrengen, maar een statement maken over het feit dat de raad de signalen serieus neemt.
Helaas hebben wij hier te maken met een zwak element in ons democratisch rechtssysteem. Als een individu besluit om uit een partij te stappen, dan heeft deze persoon de volledige vrijheid om de raadszetel te behouden en een volstrekt eigen politieke koers te varen. Er wordt dus geen rekening meer gehouden met de verkiezingsuitslag. Dit gebeurt zowel op lokaal als ook op landelijk niveau.
Een uiterst kwalijke zaak.

Terug naar actueel