Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Mosterd na de maaltijd

22-3-2017 Bron: Cromstrijen'98

In het debat van de afgelopen raadsvergadering waarin de resultaten van de burgerpeiling ten aanzien van de toekomst van Cromstrijen werden besproken was de reactie van fracties D66, PvdA, SGP, fractie van der Giesen en van het CDA Dhr. Oostveen dat deze uitslag “Mosterd na de maaltijd” is.

Speech Cromstrijen’98:

Voorzitter; DEMOCRATIE, is een groot goed voor alle Nederlanders.

“Democratie; is een bestuursvorm waarbij het volk zelf stemt over de wetten, of de vertegenwoordigers kiest die de wetten maken. Hierbij is het volk dus baas in eigen gebied, en kunnen er geen maatregelen en wetten opgelegd worden als de meerderheid van de bevolking het er niet mee eens is”.

Voorzitter; en het volk, onze inwoners van de gemeente Cromstrijen, en daar zijn wij, deze raad, door gekozen en worden wij geacht hun vertegenwoordiger te zijn.

Voorzitter; wat kan de volksraadpleging met de burgerpeiling van vorige week woensdag nog duidelijker maken aan deze raad??.

Wel nu voorzitter,
de inwoners van Cromstrijen zijn met een overweldigende meerderheid,
en een raad van Cromstrijen met een democratische meerderheid,
en drie van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten, dus ook bij meerderheid,
TEGEN een herindeling!!.
Cromstrijen’98 is van mening dat de provincie bij monde van de gedeputeerde per direct zijn standpunt moet wijzigen en luisteren naar mening van het VOLK.

Voorzitter; graag zien wij als Cromstrijen’98 een reactie tegemoet, en dit specifiek van de fracties D66, PvdA, SGP, fractie van der Giesen en van het CDA Dhr. Oostveen, want de VVD fractie en het merendeel van de CDA fractie hebben de mening van hun inwoners al hoog staan.

Tevens wil ik vanuit deze plek alle inwoners danken, zowel voor de hoge opkomst voor de tweede kamer verkiezingen, als ook dat zij hun mening voor de toekomst van Cromstrijen kenbaar hebben gemaakt.

Namens de fractie Cromstrijen’98

-/-

Mening Cromstrijen'98:
Er is geen fundament gelegd waarop een herindeling gebaseerd zou kunnen zijn. Ook onze inwoners geven nu bij overweldigende meerderheid aan dat zij de ingeslagen weg niet met vertrouwen tegemoet zien. Ook zij geven aan geen enkel vertrouwen te hebben in één gemeente Hoeksche Waard, en wij constateren dit ook bij onze buurgemeenten.

Het blijkt nu duidelijk dat de fracties D66, PvdA, SGP, fractie van der Giesen en van het CDA Dhr. Oostveen van onze Cromstrijense gemeenteraad de mening van onze inwoners hardnekkig blijven negeren.


Terug naar actueel