Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Motie over burgerparticipatie en communicatie niet aangenomen

21-11-2016 Bron: Burgeronderzoek

Tijdens de raadsvergadering van 8 november jl. is door de oppositie een motie ingediend om een werkgroep op te richten om te onderzoeken hoe de communicatie van de raad naar de burger en de burgerparticipatie in Cromstrijen verbeterd kunnen worden.

Een meerderheid van de raad heeft de motie afgewezen. De reden daarvoor is dat de raad zelf niet communiceert naar de inwoners, omdat dit de taak is van de gemeente. Als de communicatie niet goed verloopt, dan moet gemeente daarop aangesproken worden.

Daarnaast is er in 2014 nog een burgeronderzoek uitgevoerd:
Uitkomsten burgeronderzoek ‘Waar staat je gemeente’
Inwoners Cromstrijen geven hun buurt een 8!
(klik op "Burgeronderzoek" voor het hele rapport)

De burgers tijdig betrekken bij het besluitvormingsproces is de taak van de politieke partijen zelf. Zij communiceren met hun achterban. Als een politieke partij niet voldoende aanhang heeft en onvoldoende gehoor krijgt, dan is dat spijtig en kan de raad dat niet voor ze oplossen.

Mening Cromstrijen'98:
Wij proberen altijd zo goed mogelijk en vooral bijtijds naar alle inwoners te communiceren.

Neem als voorbeeld het vluchtelingenvraagstuk, waarbij de gemeente verzaakt heeft de inwoners in te lichten en Cromstrijen'98 nog snel de omwonenden erop gewezen heeft dat dit op de agenda stond en de bewoners inspreekrecht hadden.

Maar ook wil Cromstrijen'98 u betrekken bij de keuze voor de toekomst van Cromstrijen. Uw mening zien wij graag bij de burgerpeiling op 15 maart 2017.

Terug naar actueel