Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Nep-democraten in Hoeksche Waard

13-1-2018 Bron: Cromstrijen'98

Dit is een bijzonder openhartige brief van Bas van Berkum over het gedrag van zijn partij en inwoner van Oud-Beijerland.

Als inwoner van Oud-Beijerland en Hoeksche Waarder volg ik ruim 2 jaar de perikelen rond het herindelingsdossier. In december 2015 was daar eindelijk de uitslag. Mijn gemeenteraad van Oud-Beijerland en die van Strijen willen een herindeling, de andere 3 gemeenten willen géén herindeling maar verder op de weg van samenwerking. Opvallend genoeg ging het politiek gedonder gewoon verder, zonder respect voor de democratische meerderheid. Gevoed door de provincie, Strijen en mijn gemeente Oud-Beijerland. In maart 2017, tegelijk met de tweedekamerverkiezingen wordt in de 3 gemeenten waar tegen herindeling is gestemd een burgerpeiling gehouden. Circa 70% van de inwoners geeft aan tegen een herindeling te zijn. Onze gemeente Oud-Beijerland is laf, hoor ik vaak in ons dorp. Want onze gemeenteraad durft dezelfde vraag niet voor te leggen aan onze inwoners. Zoals werd gedaan in de gemeenten Cromstrijen, Binnenmaas en Korendijk.

Iedereen weet dat de uitslag van ca. 70% tegen herindeling zeer waarschijnlijk ook zou gelden als de burgerpeiling was gehouden in Strijen en Oud-Beijerland. Als sympathisant en stemmer van D66 had ik al moeite dat “mijn” voorman Pahladsingh maar steeds 1 weg bewandelde, die van herindeling. Stuitend vind ik het dat hij en de andere vertegenwoordigers van D66 zelfs na de burgerpeiling voor herindeling blijven. “Mijn Hoeksche Waardse D66-ers” zijn nep-democraten en drammers. Zij hadden al eind 2015 kunnen weten dat blijven drammen slecht is voor de politieke geloofwaardigheid als 3 van de 5 gemeenten tegen een herindeling zijn. Maar blijven wegkijken na de burgerpeiling van maart 2017 is gênant. Onze D66 oprichter Hans van Mierlo zou zich diep schamen. Want dit niet luisteren naar de inwoners was in de jaren ’60 toch de basis voor de oprichting van ons D66?! Of staat het tegenwoordig voor Drammers 66?

Ik vestig mijn hoop op onze echte Democraten (66) in de Tweede Kamer die wel respect hebben voor de keuze van de inwoners.

En inwoners van de Hoeksche Waard, verlos ons bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van de vele Nep-democraten en drammers. Nep-democraten zitten ook in de 3 gemeenteraden waar de burgerpeiling is gehouden, maar daar zijn ze in de minderheid.

Nog beter is het als de Nep-democraten verhuizen naar buiten de Hoeksche Waard

Mening Cromstrijen'98:
Het is goed dat de betreffende inwoners toch nog een weg weten te vinden om hun mening kenbaar te maken als de gemeenteraden van Oud Beijerland en Strijen weigeren om mee te werken aan een burgerpeiling over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Hoe kun je daar tegen zijn? Natuurlijk ga je niet voor alles zomaar om de mening van de inwoners vragen, maar als het gaat om het opheffen van je eigen gemeente, dan is dat volgens Cromstrijen'98 volledig gerechtvaardigd.

Terug naar actueel