Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Nieuws uit de raad van 14 februari 2012

19-2-2012 Bron: Cromstrijen'98

Een greep uit de behandelde stukken:
- Discounter in de gemeente;
- Stichting KANS krijgt nog één kans;
- Evaluatie BOA, nu echt onder regie van de gemeente.

Komt er een discounter in de gemeente Cromstrijen?

Dit was de vraag tijdens de afgelopen raadsvergadering bij de behandeling van het zo genaamde DPO. Uit dit DPO onderzoek was gebleken dat de komst van een discounter nadelig zou zijn voor de gevestigde middenstand.
Wij zetten onze voelhoorns uit en vroegen diverse inwoners of zij behoefte hadden aan een discounter. Slechts weinigen onder U reageerden negatief.
Wij steunden derhalve een ingediend amendement van de SGP, dat de komst van een discounter in de toekomst niet op voorhand zal worden afgewezen.
Wij menen aan een wens van veel inwoners te zijn tegemoetgekomen.

Krijgt Stichting KANS nog een kans?

Deze vraag deed zich voor tijdens de behandeling in de raad. Tijdens de vorige raadsperiode was een financieel gat van rond € 74.000 ontstaan.
Al met al bleken de voorlopers van het tekort in voorgaande jaren al zichtbaar te zijn, deze te korten werden voornamelijk veroorzaakt door de door de Gemeente opgelegde exploitatie van de sporthallen, waar KANS de stichting SNAK voor in het leven had geroepen.
Hoe dan ook, dit tekort moest worden gedekt uit de lopende begroting, hetgeen Cromstrijen'98 met zekere pijn honoreerde. Wel is gesteld dat KANS voor de toekomst dus opnieuw een kans krijgt, maar dan onder strakke voorwaarden.

Evaluatie BOA valt zwaar tegen.

De werkzaamheden van de huidige BOA, die sinds februari 2010 binnen onze dorpen controleert op kleine overtredingen en ergernissen, zoals hondenpoep, werden geëvalueerd. Deze evaluatie viel zwaar tegen.
De BOA werd door veel inwoners nimmer gezien. Uit de werkverslagen van de BOA las Cromstrijen'98, dat er weinig tot geen resultaten waren bereikt.
De BOA verdwijnt met veel vrijheden in de anonimiteit, er werd geen enkele bekeuring uitgeschreven, terwijl met veel tam tam in diverse bladen de burger werd gewaarschuwd dat streng zou worden gehandhaafd. Niets van dit alles.
Kosten ad. € 11.000 per jaar voor het creëren van een schijnveiligheid zijn naar de mening van Cromstrijen'98 weggegooid geld.
Het amendement dat wij wilden indienen om de voorwaarden van de BOA aan te scherpen was niet nodig, Burgemeester Jan Luteijn stak de hand in eigen boezem en beloofde de verbeteringen uit ons amendement, zoals zichtbaar op straat, aansturing, vervanging bij ziekte etc., direct over te nemen en toe te gaan passen.
Ook werd voorgesteld om de BOA Hoekschewaards breed in te zetten. Dit ziet Cromstrijen'98 zeker voorlopig nog niet zitten, eerst de BOA goed laten functioneren in Cromstrijen.