Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Nieuws uit de raad van 25 september 2012

30-9-2012 Bron: Cromstrijen'98

Wat speelde er nog meer , naast het vetrek van Ineke als wethouder!!

Susidieverlening streekmuseum:

Cromstrijen'98 trekt aan de rem bij een door het bestuur van het streek museum in Heinenoord gevraagde subsidie verhoging.
Vanaf 2010 betalen de inwoners van Cromstrijen een bijdrage van € 1.19 p.p. per jaar voor het museum. Vanwege een grootscheepse restauratie van het museum, die nu gereed is, vroeg het bestuur om een verhoging naar € 1.39 structureel en een extra subsidie van € 0,25 voor een periode van 3 jaren.
Het bestuur gaat ervan uit dat het bezoekersaantal van 3000 per jaar nu, in 2015 zal toenemen tot 10.000 bezoekers per jaar, hetgeen wij wel erg optimistisch vinden.
In overleg met de andere fracties heeft Cromstrijen'98 dan ook weten te bereiken, dat de gevraagde subsidie slechts voor 1 jaar zal gelden. Daarna zal een evaluatie plaatsvinden om te bezien of het streekmuseum alles goed op de rail heeft staan en het tekort is ingelopen.
Wij willen in de toekomst niet geconfronteerd worden met tekorten, die op u als inwoners zullen worden afgewenteld.

Motie van VVD en CDA tegen de vestiging van een discounter:

Cromstrijen'98 gaat niet akkoord met een tijdens de afgelopen raadsvergadering ingediende motie van de VVD en het CDA. Deze partijen wilden middels deze motie voorkomen, dat een discounter binnen onze gemeente gaat komen. Zij verwezen naar een rapport Distributieel Planologisch Onderzoek, waarin diverse argumenten staan, waarom de komst van een discounter niet goed zou zijn voor het bestaande winkelbestand binnen onze gemeente.
Cromstrijen'98 heeft vele inwoners gevraagd hoe zij tegenover de komst van een discounter stonden. Veruit de meesten van u zien de komst van een discounter wel zitten, zeker in een steeds duurder wordende tijd. Wij vinden, dat de VVD en het CDA meer oog hebben voor de belangen van het huidige winkeliers, dan aan onze inwoners en hebben de motie dan ook verworpen.
Wij stellen, dat bestaande winkeliers en met name de supermarkten in onze gemeente geen vrees behoeven te hebben voor de komst van een discounter, immers kwaliteit, service en diversiteit zijn klantbindend en daar is een discounter niet tegen opgewassen.

Groen Links motie aanleg voetpad langs de Kreupeleweg in Klaaswaal:

Cromstrijen'98 heeft tegen een motie van Groen Links gestemd, waarin men een voetpad wilde realiseren op de Kreupeleweg te Klaaswaal tussen de bushalte en de Burgemeester Korstanjestraat.
Op zich vinden wij dit geen slecht idee, immers dit stuk weg is ook aangewezen als hondenuitlaat route.
Cromstrijen’98 vindt dat gezien de huidige situatie, de smalte, het ons beter lijkt dit toch in het kader van het GPPV(Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan) mee te nemen. De mogelijke verbreding met een wandelpad kan alleen leiden tot schijnveiligheid en zelfs snelheid verhogend uitwerken.
Cromstrijen’98 zal bij de uitwerking van het GPPV staan op betere mogelijkheden voor de Klaaswalenaars om relaxe te kunnen wandelen. Wij zullen de vinger aan de pols houden.

Mening Cromstrijen'98:
Spreekt voor zich.

Terug naar actueel