Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Nog geen hand in hand kameraden voor Cromstrijen en NSVV / SSS

10-9-2009 Bron: Cromstrijen'98

Teleurstellend was het gisteren tijdens de commissie MZ (09-09-09) om te horen dat er nog geen eensluidende oplossing is voor de beide voetbalverenigingen.

Mening Cromstrijen'98:
Dat dit agendapunt weer niet tot een hamerstuk geleid heeft heeft volgens ons te maken dat er gedurende het gehele proces de inbreng van de verenigingen niet op waarde is geschat.
Bij de voorgaande presentaties hadden wij al het gevoel dat de verenigingen niet gekend waren in de voorstellen van de gemeente maar ook de voorstellen van de verenigingen niet waren gehoord.

Als men direct de kennis en kunde met elkaar had gedeeld, zowel ten aanzien van de gewenste capaciteit als financieel, had er wel een oplossing kunnen zijn.
Ten aanzien van de capaciteit, voornamelijk de benodigde trainingcapaciteit, is het verschil niet opgelost. De verenigingen vinden dit onderbelicht en daardoor is de noodzaak voor een kunstgrasveld minder aantoonbaar.
Ten aanzien van de financiële situatie blijft de wethouder schermen met de 900.000 euro welke hij ter beschikking heeft. De verenigingen hebben echter in voorgaande presentaties aangegeven best een deel zelf te willen investeren of met geld of met zelfwerkzaamheid. Verder is er totaal niet gekeken naar de kosten ten aanzien van onderhoud over de komende 15 jaar.

Wij hebben de mening dat als er een gezamenlijke inspanning geleverd was en alle plussen waren opgeteld de min -voornamelijk de financiën-, door de inbreng van verenigingen, toch opgelost had kunnen worden en een gefundeerd voorstel voorgelegd had kunnen worden.

Alle gemaakte kosten zowel ambtelijk als door bureau BAS maar ook alle inzet van de verenigingen is tot nu toe dus niet benut, jammer!!

Terug naar actueel