Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

OBT denkt met u mee

10-9-2015 Bron: Cromstrijen'98

Het proces tot een herindeling of intensieve samenwerking OBT (Onderzoek Bestuurlijke Toekomst) vordert langzaam maar gestaag. Met behulp van onderzoeksbureau BMC zijn de 35 fractievoorzitters aan het werk om tot een eensluidend voorstel te komen waar de raden eind dit jaar een beslissing over zouden moeten nemen.

Tijdens de vorige keuze voor een herindelen is tegen gestemd. De provincie eiste toen een innige samenwerking in de Hoeksche Waard.
Deze samenwerking heeft geresulteerd in de oprichting van de SOHW (Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard) waarin alle vijf gemeenten zitting hebben.
Binnen dit SOHW worden de gemeenschappelijke doelstellingen binnen de Hoeksche Waard besproken en worden vraagstukken door de betreffende en de gezamenlijke wethouders voorbereid welke dan per gemeente, door de gemeenteraad als beslissend orgaan, dienen te worden goedgekeurd.

De provincie is van mening dat het makkelijker dealen is met één HW gemeente dan 5 individuele gemeenten met hun eigen ideeën en meningen.

Het is nu weer zover dat wij tot een beslissing moeten komen. De provincie dreigt dat als wij in de HW niet tot een beslissing komen, de geldkraan te zullen sluiten.


Mening Cromstrijen'98:
Wij dachten dat de provincie net als Cromstrijen’98 zijn bestaansrecht ontleent aan de inwoners en toch niet andersom!

Wat onze mening betreft vinden wij dat de inwoners moeten zorgen voor het juiste fundament over deze te maken keuze. Cromstrijen’98 heeft altijd gezegd dat een verandering een verbetering voor de inwoners moet zijn.

Tenslotte weten wij dat dit ook een van de redenen geweest is van onze stemmers de afgelopen verkiezingen.

Op dit moment vinden wij dat de consequenties, voor welke keuze dan ook, nog niet duidelijk zijn geformuleerd en uitgewerkt. Daarnaast vinden wij dat de inwoners exact moeten weten wat welke keuze voor hen gaat betekenen in de toekomst.
Ook vinden wij dat u als inwoner daar uw mening over kenbaar moet maken en of kunnen maken.

Wat ons betreft was de gehouden burgerpeiling daarin niet maatgevend en zeker niet representatief. Wat wel naar voren kwam was dat u vond dat er niet geluisterd werd naar de inwoners, bij deze de vraag om te reageren op dit OBT proces.

Info@cromstrijen98.nl


Terug naar actueel