Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Ook Minister Plasterk heeft lak aan uw mening

8-7-2017 Bron: Nieuwsbericht | 07-07-2017 | 13:06

Deze mailing ontvingen wij:

Geachte burgemeesters en griffiers,

Via deze weg wil ik u graag laten weten dat de Ministerraad heeft besloten dat het herindelingsvoorstel Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (Hoeksche Waard) zal worden aangeboden aan de Raad van State. Bijgaand persbericht is uitgegaan naar aanleiding van de Ministerraad van vandaag:

Citaat uit het persbericht:

Gemeentelijke herindelingen in Zuid-Holland en Groningen
Nieuwsbericht | 07-07-2017 | 13:06

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van twee herindelingsvoorstellen aan de Raad van State. De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer worden samengevoegd tot de gemeente Groningen.

De voorstellen tot herindeling zijn ontstaan vanwege provinciaal initiatief. Daarmee passen ze binnen het beleid van het kabinet, waarbij herindelingen zoveel mogelijk van onderop tot stand komen. Daarmee sluit het kabinet aan bij de praktijk van de afgelopen decennia dat over het algemeen gemeenten of provincies zelf het initiatief nemen tot een gemeentelijke herindeling om zo de taken voor hun inwoners beter te kunnen uitvoeren.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindelingen per 1 januari 2019.

Mening Cromstrijen'98:
Onze reactie op de brief:

De ministerraad stelt dat dit past binnen het kabinetsbeleid, waarbij herindelingen zoveel mogelijk van onderop tot stand komen.

3 van de 5 gemeenteraden hebben besloten een herindeling af te wijzen. Bovendien heeft 70% van de inwoners bij de gehouden burgerpeiling aangegeven ook geen herindeling te willen. Er is dus beslist geen sprake van draagvlak van onderaf.

De provincie heeft het initiatief genomen en wil een herindeling van bovenaf opleggen en de ministerraad gaat hier mee akkoord.

Uw mening, maar ook die van de inwoners van Binnenmaas en Korendijk worden als oud vuil bij de vuilnisbak gezet, waarbij de mening van de inwoners van Oud-Beijerland en Strijen niet eens door hun besturen gehoord wilde worden.

Dat we in een ondemocratisch besluitvormingstraject terecht gekomen zijn ten aanzien van uw toekomst in Cromstrijen zit ons al van af het begin dwars.

Wij zullen alles op alles zetten, zolang er geen duidelijkheid is over uw toekomst na een herindeling, om deze samenvoeging tegen te houden.


Terug naar actueel