Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Ook in Groningen regentesk regeren vanuit Gedeputeerde Staten

25-11-2016 Bron: Onafhankelijke SenaatsFractie

Haren, een gemeente met de dorpen Onnen, Glimmen en Noordlaren. Landelijk gelegen onder de rook van Groningen. Groene parel in het Groningse landschap. Forensendorp met ruim 19.000 inwoners. Maar achter die lieflijke façade woedt in Haren een verbeten strijd tussen regentesk regeren vanuit Gedeputeerde Staten (GS) Groningen en de wil van de Harense bevolking. Gedwongen herindeling of behoud van zelfstandigheid. De messen zijn geslepen.

Wij deden alles onder protest, conform het raadsbesluit.” À propos. Lichte samenvoeging is een herindelingsvariant uit de koker van minister Plasterk. Daarbij blijft de grootste gemeente intact, de burgemeester blijft en het personeel houdt baanzekerheid. Maar wat zijn de gevolgen voor het ambtelijk apparaat van de kleine gemeente? Met andere woorden de rechtsgevolgen voor en na herindeling zijn voor de betrokken gemeenten verschillend. De medewerkers van de op te heffen gemeente(n) vallen onder het regime van de Wet ARHI (tijdelijke aanstelling en binnen zes maanden na de herindeling een besluit over definitieve plaatsing), terwijl de medewerkers van de niet op te heffen gemeente hun aanstelling behouden.

Lees het hele verslag door bovenstaande bron te klikken.


Mening Cromstrijen'98:
Uit diverse wetenschappelijke rapporten is gebleken dat een herindeling niet beter is, integendeel onze gemeente zal daar alleen maar slechter van worden en de inwoners betalen de rekening daarvan. Tot op de dag van vandaag is er geen enkel rapport op tafel gelegd, waaruit blijkt dat een herindeling wel goed is.

Uit bovenstaand verhaal blijkt ook dat bij een herindeling alle kennis van onze gemeente Cromstrijen verloren zal gaan, kennis die opgebouwd is door ons gemeentelijk apparaat. Deze kennis zal dus allemaal verdwijnen, als ook onze ambtenaren of door ontslag of door het opgaan in één grote ambtenarij. Zonde voor de goede relatie met onze inwoners.


Terug naar actueel