Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Oppositie op het verkeerde been gezet door Dhr. Oostveen van het CDA

25-6-2011 Bron: Cromstrijen'98

Het zogenaamde “waarheidsvinding” door Koos Oostveen blijkt toch niet de echte waarheid te zijn!
Tijdens de extra raadsvergadering van 18 april 2011 heeft de oppositie aangegeven dat het voortzetten van het door de wethouder voorgestelde pad voor de verdere ontwikkeling van het project Numansdorp-Zuid niet het juiste is en dat de wethouder een verkeerd beeld van de feiten geeft.
Ineke kreeg zelfs een “motie van diepe treurnis” te verwerken.

De aantijgingen aan het adres van de wethouder waren in eerste instantie gericht op het niet ontwikkelen van de locatie “’t Hoofd en van Prooijen” in de Molenpolder. Het struikelblok is dat de benodigde contingenten hiervoor niet beschikbaar zijn en dat het zogenaamde contingentvrij bouwen van de ouderenwoningen volgens de wethouder ook niet mogelijk is.

Tijdens de extra raadsvergadering heeft de heer Oostveen aangegeven dat de SOR, de organisatie die 150 ouderenwoningen op de locatie ‘t Hoofd en van Prooijen wil gaan bouwen toestemming heeft om deze woningen contingentvrij te mogen bouwen. De plannen die de wethouder voorstelt zouden dus niet realistisch en niet gestoeld zijn op waarheidsvinding.

Bij mijn vraag of bij zijn waarheidsvinding bewijzen gevonden heeft voor het vrij bouwen en of hij deze ook had gedeeld met de wethouder.
Ik kreeg als antwoord dat hij inzage had gehad in brieven waar een handtekening van iemand van de provincie onder staat, hij vond het niet nodig om deze informatie te delen met de wethouder, zij moest zelf maar aan waarheidsvinding doen. Mijn vraag of ik een kopietje van de bewuste brief kon krijgen werd beantwoord met “Nee”.

Reden voor mij om ook aan waarheidsvinding te gaan doen:
Ik heb bij de SOR navraag gedaan en of ik de bewuste brief kon inzien of een afschrift kon ontvangen. Dat was geen probleem en heb deze ontvangen. De afzender van de brief is Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ondertekend door Ing. L.P.H Spies en gedateerd 10 januari 2008. Deze brief geeft geen enkele zekerheid ten aanzien van het contingentvrij bouwen.

Tevens bleek dat deze brief bekend was in het gemeentehuis en als onderlegger was gebruikt bij een gesprek met de provincie en de wethouder van afgelopen januari, waarbij ook geen positief antwoord werd ontvangen.

Op 17 mei 2011 meld de heer Rietveld, directeur van de SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam) dat hij de moed niet opgeeft in Numansdorp en dat hij probeert via de provincie alsnog toestemming voor de bouw van de 150 seniorenappartementen te krijgen.

Dick Polderdijk

Mening Cromstrijen'98:
Waarheidsvinding; heel belangrijk voor het nemen van juiste beslissingen. Deze waarheidsvinding is weldegelijk uitgevoerd door de wethouder en het college en heeft met deze informatie het voorstel aan de raad voorgelegd.

Jammer dat de oppositie, bij monde van Koos Oostveen, op onjuiste waarheidsvinding het voorgestelde plan hebben verworpen, sterker nog, in de motie van diepe treurnis zijn zij van mening dat:
Het projectmanagement van het project Numansdorp-Zuid ernstig tekortkomingen heeft vertoond, het vertrouwen in de gemeente als gesprekspartner aanzienlijk is geschaad en dat met name de verantwoordelijk wethouder RBZ/de portefeuillehouder in belangrijke mate tekort is geschoten bij het uitvoeren van haar taak, zowel inhoudelijk als qua communicatie, en gaat over tot de orde van de dag.

Wij menen dat de motie van diepe treurnis onjuist geadresseerd is, vindt u ook niet?

Graag zien we uw reactie, info@cromstrijen98.nl.


Terug naar actueel