Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Opvang voor vluchtelingen in Cromstrijen

12-2-2016 Bron: Brief aan bewoners

Het college van B&W van onze gemeente is voornemens om een raadsvoorstel in te dienen voor de mogelijke realisatie van noodopvang van vluchtelingen, waarbij gedacht wordt aan de opvang van c.a. 200 personen, eventueel verdeeld over meerdere locaties in de Hoeksche Waard.

Wij attenderen u erop dat het voorstel zal worden behandeld in de raadsvergadering van volgende week dinsdag 16 februari 2016, aanvang 19.30 uur.

U heeft daar gelegenheid tot inspreken, waarvoor u zich 24 uur tevoren moet aanmelden bij de griffier van de gemeente Cromstrijen Tel. 0186-656146 of aanmelden via e-mail griffie@cromstrijen.nl

Mocht dit voorstel worden aangenomen door de gemeenteraad, dan wordt u de mogelijkheid geboden om in een later stadium met de gemeente in gesprek te gaan.

De locatie in de gemeente Cromstrijen, die het college voor ogen heeft, is de Wethouder van der Veldenweg te Numansdorp tegenover de Maximiliaanstraat.

Mening Cromstrijen'98:
Wij beseffen terdege dat dit bij velen van u vragen en bedenkingen kan geven, gelet op de ervaringen elders in het land. Wij volgen als uw vertegenwoordiger dan ook kritisch de ontwikkelingen van dag tot dag, zoals de inwoners dit van ons gewend zijn.

Cromstrijen’98 is van mening dat ECHTE vluchtelingen geholpen dienen te worden, echter wij verbinden hier wel een aantal voorwaarden aan en zullen dan ook niet zonder meer akkoord gaan met dit voornemen.

Enkele van deze voorwaarden zijn:
- Een zorgvuldige behandeling van het voorstel in de raad.
- Een degelijke voorlichting en medezeggenschap voor de inwoners.
- De veiligheid voor zowel de inwoners als de vluchtelingen maximaal borgen.
- Het stellen van een aanvaardbaar maximum aantal.
- Alleen ECHTE oorlogsvluchtelingen uit Syrië, zoals afgesproken.
- Alleen gezinnen met dezelfde geloofsovertuiging om onrust te voorkomen.
- Beslist geen alleenstaanden i.v.m. de veiligheid.
- Een maximale termijn voor de noodopvang locatie.
- Alle kosten zijn voor het COA. (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).
- …

Terug naar actueel